میثم رادپور کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با«ستاره صبح»:

اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است

اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است

اشاره:افزایش قیمت دلار باعث شکل گیری موجی در بازار سرمایه که شده احتمال می دهد قیمت دلار بالا رفته و حتی مرز ۳۰ هزار تومان را رد خواهد کرد. به همین دلیل برخی از فعالان بازار پیش بینی می کنند با احتمال به نتیجه نرسیدن برجام بازار روند افزایشی به خود بگیرد. لغو تحریم‌ها از این جهت مورد توجه بازار است که زمینه‌ساز افزایش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی خواهد شد. فعالان بازار انتظار دارند که در نبود برجام، درآمدهای ارزی رشد خاصی را تجربه نکند. عدم افزایش درآمدها موجب می‌شود که دولت برای تامین کسری بودجه خود دچار چالش شود و درصورتی‌که برای پاسخ دادن به این نیازها اسکناس منتشر کند و قیمت دلار در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. ستاره صبح برای بررسی آخرین وضعیت بازار دلار و سکه با میثم رادپور کارشناس بازار سرمایه گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

میثم رادپور در این زمینه معتقد است:افزایش قیمت ارز و سکه به دلیل این است که دولت فاقد سازوکار لازم برای مهار قیمت هاست. از سوی دیگر اقتصاد کشور در حال کوچک شده و کسری بودجه دولت در حال بیشتر شدن است.واقعیت این است که بین آقای روحانی و رئیسی برای کنترل بازار ارز تفاوتی  وجود ندارد. تنها نقطه امیدی که برای بهبود وضعیت بازار وجود دارد به نتیجه رسیدن مذاکرات است که در شرایط کنونی به تعویق افتاده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود:وضعیت بازار ارز در ایران همواره ثبات- جهشی بوده است که طول مدت هر دوره در کشور متفاوت بوده است. تفاوتی که در سال های اخیر صورت گرفته این است که دوران ثبات کاهش پیدا کرده و به جای آن دوران جهش بیشتر شده است. برای دلار عواملی وجود دارد که طرف تقاضا را تحریک می‌کند و از سوی دیگر طرف عرضه را نیز محدود می‌کند و در این میان کسری بودجه دولت را داریم که بخش قابل توجهی از آن از طریق بازار سرمایه در حال تامین است. اگر کسری باقی بماند و دولت مجبور به استقراض شود، موجب افزایش نقدینگی و تحریک طرف تقاضای ارز و به تبع آن افزایش قیمت دلار می‌شود.
وی تصریح کرد: جهت عرضه ارز نیز که در درجه اول به علت تحریم‌ها و بعد به دلیل کاهش قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت و مشتقات آن و کانی‌های فلزی تحت فشار است منابع ارزی ما را محدود کرده است. از سوی دیگر به موجب ویروس کرونا رکودی که دنیا به وجود آمده تقاضا را نیز کاهش داده است. در جهت تعدیل نرخ ارز، بازی‌ای شبیه به نرخ تورم پیش رو داریم که بازار ارز به سمت آن در حال حرکت بوده و دیگر از سیاست‌های جهشی دست برداشته شده که اقدام بسیار موثر و مطلوبی است. همانطور که نرخ دلار نیمایی به نرخ دلار بازار آزاد نزدیک شده، خود به ثبات بازار ارز کمک کرده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79471/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

میثم رادپور کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با«ستاره صبح»:

اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است

اقتصاد ایران در حال کوچک شدن است

اشاره:افزایش قیمت دلار باعث شکل گیری موجی در بازار سرمایه که شده احتمال می دهد قیمت دلار بالا رفته و حتی مرز ۳۰ هزار تومان را رد خواهد کرد. به همین دلیل برخی از فعالان بازار پیش بینی می کنند با احتمال به نتیجه نرسیدن برجام بازار روند افزایشی به خود بگیرد. لغو تحریم‌ها از این جهت مورد توجه بازار است که زمینه‌ساز افزایش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی خواهد شد. فعالان بازار انتظار دارند که در نبود برجام، درآمدهای ارزی رشد خاصی را تجربه نکند. عدم افزایش درآمدها موجب می‌شود که دولت برای تامین کسری بودجه خود دچار چالش شود و درصورتی‌که برای پاسخ دادن به این نیازها اسکناس منتشر کند و قیمت دلار در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. ستاره صبح برای بررسی آخرین وضعیت بازار دلار و سکه با میثم رادپور کارشناس بازار سرمایه گفت وگو کرده که در ادامه می خوانید.

میثم رادپور در این زمینه معتقد است:افزایش قیمت ارز و سکه به دلیل این است که دولت فاقد سازوکار لازم برای مهار قیمت هاست. از سوی دیگر اقتصاد کشور در حال کوچک شده و کسری بودجه دولت در حال بیشتر شدن است.واقعیت این است که بین آقای روحانی و رئیسی برای کنترل بازار ارز تفاوتی  وجود ندارد. تنها نقطه امیدی که برای بهبود وضعیت بازار وجود دارد به نتیجه رسیدن مذاکرات است که در شرایط کنونی به تعویق افتاده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود:وضعیت بازار ارز در ایران همواره ثبات- جهشی بوده است که طول مدت هر دوره در کشور متفاوت بوده است. تفاوتی که در سال های اخیر صورت گرفته این است که دوران ثبات کاهش پیدا کرده و به جای آن دوران جهش بیشتر شده است. برای دلار عواملی وجود دارد که طرف تقاضا را تحریک می‌کند و از سوی دیگر طرف عرضه را نیز محدود می‌کند و در این میان کسری بودجه دولت را داریم که بخش قابل توجهی از آن از طریق بازار سرمایه در حال تامین است. اگر کسری باقی بماند و دولت مجبور به استقراض شود، موجب افزایش نقدینگی و تحریک طرف تقاضای ارز و به تبع آن افزایش قیمت دلار می‌شود.
وی تصریح کرد: جهت عرضه ارز نیز که در درجه اول به علت تحریم‌ها و بعد به دلیل کاهش قیمت حامل‌های انرژی مانند نفت و مشتقات آن و کانی‌های فلزی تحت فشار است منابع ارزی ما را محدود کرده است. از سوی دیگر به موجب ویروس کرونا رکودی که دنیا به وجود آمده تقاضا را نیز کاهش داده است. در جهت تعدیل نرخ ارز، بازی‌ای شبیه به نرخ تورم پیش رو داریم که بازار ارز به سمت آن در حال حرکت بوده و دیگر از سیاست‌های جهشی دست برداشته شده که اقدام بسیار موثر و مطلوبی است. همانطور که نرخ دلار نیمایی به نرخ دلار بازار آزاد نزدیک شده، خود به ثبات بازار ارز کمک کرده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79471/

ارسال دیدگاه شما