اثرات روانی کرونا در سالمندان کمتر از جوانان

اثرات روانی کرونا در سالمندان کمتر از جوانان

عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بابیان اینکه همه‌گیری کووید ۱۹ منجر به بروز اختلالات روان‌شناختی متعددی در میان سالمندان شد، تأکید کرد: نکته قابل‌توجه این است که تقریباً هشت ماه پس از زمان شیوع این بیماری، مطالعات متعدد نشان داد که افراد مسن کمتر از گروه‌های سنی دیگر تحت تأثیر پیامدهای منفی کووید ۱۹ قرار گرفته‌اند. دکتر فریبرز درتان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به یافته‌های نظرسنجی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) که از ۲۴ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ بر روی ۵۴۱۲ بزرگ‌سال ساکن ایالات‌متحده انجام شد، اظهار کرد: یافته‌های این نظرسنجی نشان داد که از ۹۳۳ شرکت‌کننده ۶۵ ساله یا بالاتر، فقط ۶.۲ درصد اختلال اضطراب، ۵.۸ درصد اختلال افسردگی و ۹.۲ درصد ترومن یا اختلال مربوط به ضربه یا استرس (TSRD)، گزارش کردند. این در حالی است که از ۷۳۱ شرکت‌کننده بین ۱۸ تا ۲۴ سال، ۴۹.۱ درصد اختلال اضطراب، ۵۲.۳ درصد اختلال افسردگی و ۴۶ درصد (TSRD) و از ۱۹۱۱ شرکت‌کننده بین ۲۵ تا ۴۴ سال، ۳۵.۳ درصد اختلال اضطرابی، ۳۲.۵ درصد اختلال افسردگی و ۳۶ درصد (TSRD) و از ۸۹۵ شرکت‌کننده ۴۵ تا ۶۴ سال، ۱۶.۱ درصد اختلال اضطراب، ۱۴.۴ درصد اختلال افسردگی و ۱۷.۲ درصد (TSRD) را گزارش کردند که نشان‌دهنده درصد کمتر این اختلالات در جمعیت سالمندان در مقایسه با شرکت‌کنندگان گروه‌های سنی جوان‌تر بود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین افزود: این یافته‌ها مشابه سایر گزارش‌ها کشورهای پردرآمد است.
یک مطالعه مقطعی شامل ۳۸۴۰ بزرگ‌سال ۱۸ تا ۸۰ ساله ساکن اسپانیا نشان داد که سن بالاتر (۶۰-۸۰ سال) در مقایسه باسن جوان‌تر (۴۰-۵۹ سال) با میزان پایین‌تر اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) مواجه بوده است. در این مطالعه، زنان شیوع اضطراب، PTSD و علائم افسردگی در بین زنان بیشتر از مردان بوده است.
وی گفت: مطالعه‌ای که به روی ۷۷۶ بزرگ‌سال آمریکایی و کانادایی انجام و در آن از یک ارزیابی هفت‌روزه تأثیر استرس استفاده شد، نشان داد افراد مسن بالای ۶۰ سال، در مقایسه با افراد جوان (۱۸ تا ۳۹ سال) و افراد میان‌سال (۴۰-۵۹ سال) عوارض منفی کمتری داشتند و اغلب علیرغم سطح مشابهی از استرس، رویدادهای مثبت روزانه بیشتری را نسبت به گروه‌های جوان گزارش کرده‌اند. یک مطالعه دیگر نیز بر روی ۱۶۷۹ سالمند (۶۵ تا ۱۰۲ سال) ساکن جامعه هلند نیز نشان داد که اگرچه «تنهایی سالمندان» پس از همه‌گیری افزایش‌یافته اما سطح سلامت روان قبل و پس از شروع همه‌گیری بدون تغییر باقی‌مانده است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79642/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اثرات روانی کرونا در سالمندان کمتر از جوانان

اثرات روانی کرونا در سالمندان کمتر از جوانان

عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور بابیان اینکه همه‌گیری کووید ۱۹ منجر به بروز اختلالات روان‌شناختی متعددی در میان سالمندان شد، تأکید کرد: نکته قابل‌توجه این است که تقریباً هشت ماه پس از زمان شیوع این بیماری، مطالعات متعدد نشان داد که افراد مسن کمتر از گروه‌های سنی دیگر تحت تأثیر پیامدهای منفی کووید ۱۹ قرار گرفته‌اند. دکتر فریبرز درتان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به یافته‌های نظرسنجی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) که از ۲۴ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ بر روی ۵۴۱۲ بزرگ‌سال ساکن ایالات‌متحده انجام شد، اظهار کرد: یافته‌های این نظرسنجی نشان داد که از ۹۳۳ شرکت‌کننده ۶۵ ساله یا بالاتر، فقط ۶.۲ درصد اختلال اضطراب، ۵.۸ درصد اختلال افسردگی و ۹.۲ درصد ترومن یا اختلال مربوط به ضربه یا استرس (TSRD)، گزارش کردند. این در حالی است که از ۷۳۱ شرکت‌کننده بین ۱۸ تا ۲۴ سال، ۴۹.۱ درصد اختلال اضطراب، ۵۲.۳ درصد اختلال افسردگی و ۴۶ درصد (TSRD) و از ۱۹۱۱ شرکت‌کننده بین ۲۵ تا ۴۴ سال، ۳۵.۳ درصد اختلال اضطرابی، ۳۲.۵ درصد اختلال افسردگی و ۳۶ درصد (TSRD) و از ۸۹۵ شرکت‌کننده ۴۵ تا ۶۴ سال، ۱۶.۱ درصد اختلال اضطراب، ۱۴.۴ درصد اختلال افسردگی و ۱۷.۲ درصد (TSRD) را گزارش کردند که نشان‌دهنده درصد کمتر این اختلالات در جمعیت سالمندان در مقایسه با شرکت‌کنندگان گروه‌های سنی جوان‌تر بود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین افزود: این یافته‌ها مشابه سایر گزارش‌ها کشورهای پردرآمد است.
یک مطالعه مقطعی شامل ۳۸۴۰ بزرگ‌سال ۱۸ تا ۸۰ ساله ساکن اسپانیا نشان داد که سن بالاتر (۶۰-۸۰ سال) در مقایسه باسن جوان‌تر (۴۰-۵۹ سال) با میزان پایین‌تر اضطراب، افسردگی و اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) مواجه بوده است. در این مطالعه، زنان شیوع اضطراب، PTSD و علائم افسردگی در بین زنان بیشتر از مردان بوده است.
وی گفت: مطالعه‌ای که به روی ۷۷۶ بزرگ‌سال آمریکایی و کانادایی انجام و در آن از یک ارزیابی هفت‌روزه تأثیر استرس استفاده شد، نشان داد افراد مسن بالای ۶۰ سال، در مقایسه با افراد جوان (۱۸ تا ۳۹ سال) و افراد میان‌سال (۴۰-۵۹ سال) عوارض منفی کمتری داشتند و اغلب علیرغم سطح مشابهی از استرس، رویدادهای مثبت روزانه بیشتری را نسبت به گروه‌های جوان گزارش کرده‌اند. یک مطالعه دیگر نیز بر روی ۱۶۷۹ سالمند (۶۵ تا ۱۰۲ سال) ساکن جامعه هلند نیز نشان داد که اگرچه «تنهایی سالمندان» پس از همه‌گیری افزایش‌یافته اما سطح سلامت روان قبل و پس از شروع همه‌گیری بدون تغییر باقی‌مانده است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79642/

ارسال دیدگاه شما