رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست کیست؟

رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست کیست؟

رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست دیروز (۱۱ مهرماه) از سوی رئیس‌جمهوری منصوب شد. علی سلاجقه که دانش‌آموخته مهندسی آب است و ریاست سازمان جنگل‌ها را در کارنامه دارد، سکان‌دار سازمان محیط‌زیست شد. سلاجقه از سال ۸۷ تا ۹۱ رئیس انجمن آبخیزداری ایران، از سال ۸۸ تا ۹۰ رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، از سال ۸۹ تا ۹۱ معاون آموزشی اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، از سال ۹۲ تا ۹۵ رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود. او از سال ۹۸ تاکنون رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران بوده است.

علی سلاجقه ازجمله کارشناسانی است که به «مدیریت جامع حوضه آبخیز» به‌عنوان راه‌حل عبور از خشکسالی و نجات از سیل و مدیریت منابع آب در کشور تأکید می‌کند. او همچنین معتقد است که اگر مدیریت جامع حوضه آبخیز به‌عنوان یک زیرساخت اساسی برای همه ارکان عمرانی جهت حفظ پایداری طبیعت در مجلس به‌عنوان قانون به تصویب برسد و دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند در قالب مدیریت جامع حوضه آبخیز نقش خود را احیا کنند، هم توسعه به نحو مطلوب انجام می‌شود و هم در شرایط حدی مانند خشکسالی و سیلاب، کشور می‌تواند ‌پایدار باشد و مردم صدمه نبینند.

در شرایطی که کشور ما با مشکلات متعدد زیست‌محیطی ازجمله خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، اوضاع نابسامان تالاب‌ها و ... دست‌وپنجه نرم می‌کند، باید منتظر ماند و دید این دانش‌آموخته مهندسی منابع آب چه تدابیری برای کاهش این معضلات می‌اندیشد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79689/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست کیست؟

رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست کیست؟

رئیس جدید سازمان حفاظت محیط‌زیست دیروز (۱۱ مهرماه) از سوی رئیس‌جمهوری منصوب شد. علی سلاجقه که دانش‌آموخته مهندسی آب است و ریاست سازمان جنگل‌ها را در کارنامه دارد، سکان‌دار سازمان محیط‌زیست شد. سلاجقه از سال ۸۷ تا ۹۱ رئیس انجمن آبخیزداری ایران، از سال ۸۸ تا ۹۰ رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، از سال ۸۹ تا ۹۱ معاون آموزشی اداری و مالی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، از سال ۹۲ تا ۹۵ رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بود. او از سال ۹۸ تاکنون رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی منابع طبیعی و محیط‌زیست ایران و عضو انجمن مهندسی منابع آب ایران بوده است.

علی سلاجقه ازجمله کارشناسانی است که به «مدیریت جامع حوضه آبخیز» به‌عنوان راه‌حل عبور از خشکسالی و نجات از سیل و مدیریت منابع آب در کشور تأکید می‌کند. او همچنین معتقد است که اگر مدیریت جامع حوضه آبخیز به‌عنوان یک زیرساخت اساسی برای همه ارکان عمرانی جهت حفظ پایداری طبیعت در مجلس به‌عنوان قانون به تصویب برسد و دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند در قالب مدیریت جامع حوضه آبخیز نقش خود را احیا کنند، هم توسعه به نحو مطلوب انجام می‌شود و هم در شرایط حدی مانند خشکسالی و سیلاب، کشور می‌تواند ‌پایدار باشد و مردم صدمه نبینند.

در شرایطی که کشور ما با مشکلات متعدد زیست‌محیطی ازجمله خشکسالی، فرونشست زمین، آلودگی هوا، اوضاع نابسامان تالاب‌ها و ... دست‌وپنجه نرم می‌کند، باید منتظر ماند و دید این دانش‌آموخته مهندسی منابع آب چه تدابیری برای کاهش این معضلات می‌اندیشد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79689/

ارسال دیدگاه شما