پیش‌بینی توقف رشد جمعیت جهان در کمتر از یک قرن!

پیش‌بینی توقف رشد جمعیت جهان در کمتر از یک قرن!

کاهش نرخ جمعیت جهان، اگرچه ممکن است در جهت مصرف کمتر منابع و مبارزه علیه تغییرات آب و هوایی مؤثر باشد، اما به گفته برخی اقتصاددانان، آینده‌ای با جمعیت کمتر به همان اندازه جهان پرجمعیت چالش‌برانگیز خواهد بود. به گزارش ایرنا از نشریه ال کنفیدنسیال اسپانیا، در کمتر از یک قرن، رشد جمعیت جهان متوقف خواهد شد؛ این مسئله اگرچه به مبارزه علیه تغییرات اقلیمی کمک می‌کند، اما آینده‌ای با کودکان کمتر می‌تواند به یک کابوس تبدیل شود.

در سال ۱۸۰۴ میلادی جمعیت جهان برای اولین بار به یک میلیارد نفر رسید. پس‌ازآن فقط در طول دو قرن، جمعیت هفت برابر شده است. کاهش مرگ‌ومیر کودکان و افزایش امید به زندگی عواملی بودند که در هرم رشد جمعیت تأثیرگذار بودند. میزان باروری جهانی به‌تدریج در حال رکود است و ارزیابی می‌شود که در سال ۲۱۰۰ روند رشد جمعیت در حدود هشت یا نه میلیارد نفر تثبیت شود. در کمتر از یک قرن آینده، بسیاری از کشورها شبیه ژاپن خواهند شد و نرخ تولد و مرگ آن‌ها بسیار کاهش خواهد یافت که این امیر جمعیت را ثابت نگه می‌دارد.

به نوشته «پاراگ خانا» کارشناس روابط بین‌الملل و جغرافیدان، بشریت به نقطه اوج خود رسیده است. او در کتاب خود با عنوان «چطور مهاجرت جمعی، جهان را تغییر خواهد داد؟» نوشت: «نسل کودکان کنونی، یعنی آن کودکانی که امروزه متولد می‌شوند، نماینده آخرین نسل بزرگ کودکان است. ازاین‌پس نسل‌هایی به‌مراتب کوچک‌تر از کودکان خواهیم داشت.»

از سوی دیگر، کاهش جمعیت می‌تواند به کمبود مغزهای متفکر و ایده‌های جدید منجر شود که نوآوری را تهدید می‌کند؛ زیرا دولت‌ها مجبور خواهند شد جمعیت بزرگسال را در فعالیت‌های مناسب برای نسل جوان به‌کارگیرند. همچنین ممکن است در برخی کشورها که منعی برای سقط‌جنین وجود ندارد، سیاست‌هایی در جهت رشد نرخ باروری و محدود کردن سقط‌جنین اعمال شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79690/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

 پیش‌بینی توقف رشد جمعیت جهان در کمتر از یک قرن!

پیش‌بینی توقف رشد جمعیت جهان در کمتر از یک قرن!

کاهش نرخ جمعیت جهان، اگرچه ممکن است در جهت مصرف کمتر منابع و مبارزه علیه تغییرات آب و هوایی مؤثر باشد، اما به گفته برخی اقتصاددانان، آینده‌ای با جمعیت کمتر به همان اندازه جهان پرجمعیت چالش‌برانگیز خواهد بود. به گزارش ایرنا از نشریه ال کنفیدنسیال اسپانیا، در کمتر از یک قرن، رشد جمعیت جهان متوقف خواهد شد؛ این مسئله اگرچه به مبارزه علیه تغییرات اقلیمی کمک می‌کند، اما آینده‌ای با کودکان کمتر می‌تواند به یک کابوس تبدیل شود.

در سال ۱۸۰۴ میلادی جمعیت جهان برای اولین بار به یک میلیارد نفر رسید. پس‌ازآن فقط در طول دو قرن، جمعیت هفت برابر شده است. کاهش مرگ‌ومیر کودکان و افزایش امید به زندگی عواملی بودند که در هرم رشد جمعیت تأثیرگذار بودند. میزان باروری جهانی به‌تدریج در حال رکود است و ارزیابی می‌شود که در سال ۲۱۰۰ روند رشد جمعیت در حدود هشت یا نه میلیارد نفر تثبیت شود. در کمتر از یک قرن آینده، بسیاری از کشورها شبیه ژاپن خواهند شد و نرخ تولد و مرگ آن‌ها بسیار کاهش خواهد یافت که این امیر جمعیت را ثابت نگه می‌دارد.

به نوشته «پاراگ خانا» کارشناس روابط بین‌الملل و جغرافیدان، بشریت به نقطه اوج خود رسیده است. او در کتاب خود با عنوان «چطور مهاجرت جمعی، جهان را تغییر خواهد داد؟» نوشت: «نسل کودکان کنونی، یعنی آن کودکانی که امروزه متولد می‌شوند، نماینده آخرین نسل بزرگ کودکان است. ازاین‌پس نسل‌هایی به‌مراتب کوچک‌تر از کودکان خواهیم داشت.»

از سوی دیگر، کاهش جمعیت می‌تواند به کمبود مغزهای متفکر و ایده‌های جدید منجر شود که نوآوری را تهدید می‌کند؛ زیرا دولت‌ها مجبور خواهند شد جمعیت بزرگسال را در فعالیت‌های مناسب برای نسل جوان به‌کارگیرند. همچنین ممکن است در برخی کشورها که منعی برای سقط‌جنین وجود ندارد، سیاست‌هایی در جهت رشد نرخ باروری و محدود کردن سقط‌جنین اعمال شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79690/

ارسال دیدگاه شما