شناسایی دست‌های پشت پرده مافیای قاچاق

شناسایی دست‌های پشت پرده مافیای قاچاق

رئیس‌جمهوری گفت: نیروهای اطلاعاتی باید عناصری که قاچاق سازمان‌یافته می‌کنند و دست‌های پشت پرده‌در این خصوص را شناسایی کنند. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در جریان بازدید از انبارهای سازمان امول تملیکی در بوشهر بر ضرورت مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و جریان مافیایی پشت پرده‌در این خصوص تأکید کرد. به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: یک سری از افراد دستگیر و با آنها برخورد و اموالی از آنها گرفته می‌شود اما این‌ها جزء عوامل پشت پرده نیستند و باید بتوانیم جریان مافیایی قاچاق را در این مسیر شناسایی کنیم. رئیسی اضافه کرد: از همکاران می‌خواهم به خصوص در بخش‌های اطلاعاتی این مسئله را بررسی و مافیای قاچاق را شناسایی کنند. وی بابیان اینکه آوردن کالایی از سوی یک نفر در قالب شناور و یا کوله بر مسئله اصلی ما نیست گفت: مسئله ما بحث قاچاق سازمان‌یافته است یعنی جریان مافیایی قاچاق باید موردبررسی قرار گیرد. رئیس‌جمهوری از مرجع قضایی خواست این پرونده‌ها خیلی سریع تعیین تکلیف شود. رئیسی یادآور شد: گذشت زمان برای اموال هم برای دولت و هم برای صاحب کالا (اگر قرار است مسترد شود) به‌طور حتم خسارت است. وی ادامه داد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی تصویر زیبایی نیست و باید این مشکل ساختاری برطرف شود. در یک‌ضرب العجل سه‌ماهه اصلاح ساختار و کاهش سریع موجودی انبارهای سازمان اموال تملیکی باید در کشور کلید بخورد. رئیس‌جمهوری به همراه اعضای هیئت دولت و در قالب ششمین سفر استانی دولت دیروز جمعه وارد استان بوشهر شدند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79766/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

شناسایی دست‌های پشت پرده مافیای قاچاق

شناسایی دست‌های پشت پرده مافیای قاچاق

رئیس‌جمهوری گفت: نیروهای اطلاعاتی باید عناصری که قاچاق سازمان‌یافته می‌کنند و دست‌های پشت پرده‌در این خصوص را شناسایی کنند. سید ابراهیم رئیسی روز جمعه در جریان بازدید از انبارهای سازمان امول تملیکی در بوشهر بر ضرورت مقابله با قاچاق سازمان‌یافته و جریان مافیایی پشت پرده‌در این خصوص تأکید کرد. به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: یک سری از افراد دستگیر و با آنها برخورد و اموالی از آنها گرفته می‌شود اما این‌ها جزء عوامل پشت پرده نیستند و باید بتوانیم جریان مافیایی قاچاق را در این مسیر شناسایی کنیم. رئیسی اضافه کرد: از همکاران می‌خواهم به خصوص در بخش‌های اطلاعاتی این مسئله را بررسی و مافیای قاچاق را شناسایی کنند. وی بابیان اینکه آوردن کالایی از سوی یک نفر در قالب شناور و یا کوله بر مسئله اصلی ما نیست گفت: مسئله ما بحث قاچاق سازمان‌یافته است یعنی جریان مافیایی قاچاق باید موردبررسی قرار گیرد. رئیس‌جمهوری از مرجع قضایی خواست این پرونده‌ها خیلی سریع تعیین تکلیف شود. رئیسی یادآور شد: گذشت زمان برای اموال هم برای دولت و هم برای صاحب کالا (اگر قرار است مسترد شود) به‌طور حتم خسارت است. وی ادامه داد: وضعیت انبارهای اموال تملیکی تصویر زیبایی نیست و باید این مشکل ساختاری برطرف شود. در یک‌ضرب العجل سه‌ماهه اصلاح ساختار و کاهش سریع موجودی انبارهای سازمان اموال تملیکی باید در کشور کلید بخورد. رئیس‌جمهوری به همراه اعضای هیئت دولت و در قالب ششمین سفر استانی دولت دیروز جمعه وارد استان بوشهر شدند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79766/

ارسال دیدگاه شما