رئیسی: از انرژی هسته‌ای کوتاه نمی‌آییم

رئیسی: از انرژی هسته‌ای کوتاه نمی‌آییم

رئیس جمهوری گفت: دیپلماسی اقتصادی اساس دولت سیزدهم است و در این راستا باید سهم جمهوری اسلامی در فعالیت‌ها و اقتصاد منطقه و جهان تامین شود.رئیسی با اشاره به بازدید از نیرگاه اتمی بوشهر گفت: سیاست اصلی و قاطع جمهوری اسلامی ایران، بهره برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است و از آن کوتاه نخواهیم آمد. البته برای رسیدن به این مهم و دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه نیازمند برنامه ریزی های عالمانه و هدفمند برای پیشبرد پایدار صنعت هسته ای بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی هستیم که سازوکار و مکانیسم این کار نیز به سازمان انرژی اتمی ابلاغ شده است.رئیس جمهوری یادآور شد: دانش هسته‌ای در آینده، توسعه علمی و پیشرفت شگرف کشورها را رقم خواهد زد و ما نباید از کاروان حرکت علمی جهان عقب بمانیم. رشد و توسعه معنادار دانش هسته ای، ارتقای سطح سایر فناوری ها و فنون را به دنبال خواهد داشت. امروز نیروگاه اتمی بوشهر با نهایت ظرفیت اسمی خود مشغول فعالیت است و بیش از یکهزار مگاوات برق تولید می‌کند که این میزان، در فازهای توسعه ای آن به سه برابر افزایش خواهد یافت.: یکی از ماموریت های مهم سازمان انرژی اتمی افزایش ظرفیت تولید برق کشور به بالای ۱۰ هزار مگاوات است این امر ظرف سه سال آینده محقق خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79771/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رئیسی: از انرژی هسته‌ای کوتاه نمی‌آییم

رئیسی: از انرژی هسته‌ای کوتاه نمی‌آییم

رئیس جمهوری گفت: دیپلماسی اقتصادی اساس دولت سیزدهم است و در این راستا باید سهم جمهوری اسلامی در فعالیت‌ها و اقتصاد منطقه و جهان تامین شود.رئیسی با اشاره به بازدید از نیرگاه اتمی بوشهر گفت: سیاست اصلی و قاطع جمهوری اسلامی ایران، بهره برداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای است و از آن کوتاه نخواهیم آمد. البته برای رسیدن به این مهم و دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه نیازمند برنامه ریزی های عالمانه و هدفمند برای پیشبرد پایدار صنعت هسته ای بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی هستیم که سازوکار و مکانیسم این کار نیز به سازمان انرژی اتمی ابلاغ شده است.رئیس جمهوری یادآور شد: دانش هسته‌ای در آینده، توسعه علمی و پیشرفت شگرف کشورها را رقم خواهد زد و ما نباید از کاروان حرکت علمی جهان عقب بمانیم. رشد و توسعه معنادار دانش هسته ای، ارتقای سطح سایر فناوری ها و فنون را به دنبال خواهد داشت. امروز نیروگاه اتمی بوشهر با نهایت ظرفیت اسمی خود مشغول فعالیت است و بیش از یکهزار مگاوات برق تولید می‌کند که این میزان، در فازهای توسعه ای آن به سه برابر افزایش خواهد یافت.: یکی از ماموریت های مهم سازمان انرژی اتمی افزایش ظرفیت تولید برق کشور به بالای ۱۰ هزار مگاوات است این امر ظرف سه سال آینده محقق خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79771/

ارسال دیدگاه شما