امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

استقرار نظامي انگلستان در ايران
در اين روز در سال 1290هجري خورشيدي (10 اكتبر 1911) در تهران خبري انتشار يافته بود به اين مضمون كه در اجراي پيمان نامه سال 1907 انگلستان و روسيه مبني بر تقسيم وطن ما، اصطلاحا به دو منطقه نفوذ، دولت انگلستان در بوشهر و سپس مناطقي پيرامون مناطق نفتخيز (خوزستان) نيروي نظامي مستقر خواهد كرد. اين نيرو كه هند را با كشتي ترك كرده بود 12 روز بعد بوشهر را عملا اشغال نظامي كرد و در آنجا باقي ماند و بعدا به همين ترتيب شهر آبادان و ... تحت كنترل نظامي انگلستان در آمدند.

استقلال ویتنام از فرانسه
دهم اكتبر سال 1954«هوشي مين» رهبر جبهه واحد استقلال طلبان، ملي گرايان و كمونيستهاي ويتنام همزمان با پايين كشيده شدن پرچم فرانسه پس از 70سال در شهر هانوي، بدون كوچكترين تشريفاتي و اين كه اجازه دهد از او استقبال شود وارد اين شهر شد و ضمن نطقي از مردم خواست كه ضمن ادامه مبارزه، سازندگي را هم فراموش نكنند و تنها توليدات ويتنام است كه مي تواند پشتوانه مبارزات باشد.

تأسيس اتحاد سه گانه اتريش، 
آلمان و ايتاليا
پس از آنكه اتحاد دوگانه در سال 1879م بين اتريش و آلمان ايجاد شد و سنگ بناي نظام بين المللي شكل گرفت، ايتاليا نيز در سال 1881م به اين پيمان پيوست و با تأسيس اتحاديه جديد در دهم اكتبر آن سال در ويِن، نام اين تشكُّل به اتحاد سه‏گانه تغيير يافت. اين پيمان كه در دروه‏هاي پنج ساله تجديد مي‏شد، تا اوايل جنگ جهاني اول ادامه داشت. بر اساس اتحاد سه گانه، چنانچه ايتاليا مورد حمله فرانسه قرار مي‏گرفت، آلمان و اتريش به كمكش مي‏شتافتند و در صورت حمله فرانسه به آلمان، ايتاليا به حمايت از آلمان برمي‏خاست. 

اعلام جمهوري در چين 
در فاصله سال‏هاي 1907م تا 1911م، پنج شورش عليه خاندان امپراتوري منچو در چين صورت گرفت كه همه آن‏ها، كم و بيش از انديشه‏هاي انقلابي سون يات سن، مبارز معروف چيني سرچشمه مي‏گرفت. چهار شورش اول، سركوب شد و هر بار عده‏اي دستگير و تيرباران شدند. ولي شورش پنجم كه در روز نهم اكتبر سال 1911م آغاز شد، با شدت عمل بي‏سابقه دولت و دستگيري و اعدام صدها تن مواجه گرديد و بر خشم و نفرت عمومي افزود. از اين رو، از روز يازدهم اكتبر آن سال، شورش به شهرهاي بزرگ چين نيز منتقل شد.

خاطرات هاشمی
جمعه18 مهر1376،پیش از ظهر، برای خطبه‌های جمعه و مرور خاطرات سال ۱۳۶۰ مطالعه‌کردم. برای اقامه جمعه به دانشگاه تهران رفتم. خطبه‌ای درباره اعجاز قرآن و خطبه‌ای در مناسبت‌های هفته و موفقیت‌های چشمگیر ایران ایرادکردم. ظهر جمعی از بچه‌ها و بستگان بودند. با بچه‌های یاسر و مهدی و محسن سرگرم شدیم. عصر هم به مرور خاطرات و آماده چاپ‌کردن آن گذشت. در گزارش‌ها، کمی تعدیل مثبت در روش آمریکا نسبت به ایران به چشم می‌خورد. مهدی، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، گزارش وضع طرح فاز یک پارس جنوبی و نیز منطقه آزاد احتمالی در ساحل عسلویه را داد. با محسن، مدیرعامل دفتر نشر معارف انقلاب، درباره شکل نهایی کتاب خاطرات بعد از انقلاب صحبت شد.آقای محمد محمدی گیلانی، آخر شب اطلاع دادند که حکم اعدام مرتضی فیروزی به جرم جاسوسی برای بیگانگان ابلاغ شده و از من خواستند که به آقای محمد یزدی، رئیس قوه‌قضاییه تذکر داده شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79828/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

استقرار نظامي انگلستان در ايران
در اين روز در سال 1290هجري خورشيدي (10 اكتبر 1911) در تهران خبري انتشار يافته بود به اين مضمون كه در اجراي پيمان نامه سال 1907 انگلستان و روسيه مبني بر تقسيم وطن ما، اصطلاحا به دو منطقه نفوذ، دولت انگلستان در بوشهر و سپس مناطقي پيرامون مناطق نفتخيز (خوزستان) نيروي نظامي مستقر خواهد كرد. اين نيرو كه هند را با كشتي ترك كرده بود 12 روز بعد بوشهر را عملا اشغال نظامي كرد و در آنجا باقي ماند و بعدا به همين ترتيب شهر آبادان و ... تحت كنترل نظامي انگلستان در آمدند.

استقلال ویتنام از فرانسه
دهم اكتبر سال 1954«هوشي مين» رهبر جبهه واحد استقلال طلبان، ملي گرايان و كمونيستهاي ويتنام همزمان با پايين كشيده شدن پرچم فرانسه پس از 70سال در شهر هانوي، بدون كوچكترين تشريفاتي و اين كه اجازه دهد از او استقبال شود وارد اين شهر شد و ضمن نطقي از مردم خواست كه ضمن ادامه مبارزه، سازندگي را هم فراموش نكنند و تنها توليدات ويتنام است كه مي تواند پشتوانه مبارزات باشد.

تأسيس اتحاد سه گانه اتريش، 
آلمان و ايتاليا
پس از آنكه اتحاد دوگانه در سال 1879م بين اتريش و آلمان ايجاد شد و سنگ بناي نظام بين المللي شكل گرفت، ايتاليا نيز در سال 1881م به اين پيمان پيوست و با تأسيس اتحاديه جديد در دهم اكتبر آن سال در ويِن، نام اين تشكُّل به اتحاد سه‏گانه تغيير يافت. اين پيمان كه در دروه‏هاي پنج ساله تجديد مي‏شد، تا اوايل جنگ جهاني اول ادامه داشت. بر اساس اتحاد سه گانه، چنانچه ايتاليا مورد حمله فرانسه قرار مي‏گرفت، آلمان و اتريش به كمكش مي‏شتافتند و در صورت حمله فرانسه به آلمان، ايتاليا به حمايت از آلمان برمي‏خاست. 

اعلام جمهوري در چين 
در فاصله سال‏هاي 1907م تا 1911م، پنج شورش عليه خاندان امپراتوري منچو در چين صورت گرفت كه همه آن‏ها، كم و بيش از انديشه‏هاي انقلابي سون يات سن، مبارز معروف چيني سرچشمه مي‏گرفت. چهار شورش اول، سركوب شد و هر بار عده‏اي دستگير و تيرباران شدند. ولي شورش پنجم كه در روز نهم اكتبر سال 1911م آغاز شد، با شدت عمل بي‏سابقه دولت و دستگيري و اعدام صدها تن مواجه گرديد و بر خشم و نفرت عمومي افزود. از اين رو، از روز يازدهم اكتبر آن سال، شورش به شهرهاي بزرگ چين نيز منتقل شد.

خاطرات هاشمی
جمعه18 مهر1376،پیش از ظهر، برای خطبه‌های جمعه و مرور خاطرات سال ۱۳۶۰ مطالعه‌کردم. برای اقامه جمعه به دانشگاه تهران رفتم. خطبه‌ای درباره اعجاز قرآن و خطبه‌ای در مناسبت‌های هفته و موفقیت‌های چشمگیر ایران ایرادکردم. ظهر جمعی از بچه‌ها و بستگان بودند. با بچه‌های یاسر و مهدی و محسن سرگرم شدیم. عصر هم به مرور خاطرات و آماده چاپ‌کردن آن گذشت. در گزارش‌ها، کمی تعدیل مثبت در روش آمریکا نسبت به ایران به چشم می‌خورد. مهدی، مدیرعامل شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، گزارش وضع طرح فاز یک پارس جنوبی و نیز منطقه آزاد احتمالی در ساحل عسلویه را داد. با محسن، مدیرعامل دفتر نشر معارف انقلاب، درباره شکل نهایی کتاب خاطرات بعد از انقلاب صحبت شد.آقای محمد محمدی گیلانی، آخر شب اطلاع دادند که حکم اعدام مرتضی فیروزی به جرم جاسوسی برای بیگانگان ابلاغ شده و از من خواستند که به آقای محمد یزدی، رئیس قوه‌قضاییه تذکر داده شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79828/

ارسال دیدگاه شما