سیامک کاکایی کارشناس مسائل عراق در گفت و گو با ستاره صبح تشریح کرد:

آینده عراق در گرو انتخابات پنجم

آینده عراق در گرو انتخابات پنجم

اشاره:عراق بیش از40 میلیون نفر جمعیت دارد که ۶۰ درصد آن زیر ۲۵ سال سن دارند و تعداد واجدین شرایط رای دادن در این انتخابات حدود ۲۵ میلیون نفر است که برای ۲۳ میلیون نفر کارت‌های بیومتریک صادر شده بود.هر حوزه بین ۳ تا ۵ نماینده متناسب با تعداد ساکنان و نسبت جمعیتی خود انتخاب کردند. مجموع نامزدهای انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق بیش از ۳۲۰۰ نامزد از جمله ۹۵۱ نامزد زن است که برای ۳۲۹ کرسی پارلمان که مجموع کرسی‌های پارلمان عراق است با یکدیگر رقابت کردند. از این میان ۷۸۹ نامزد مستقل بودند، درحالی که بقیه در لیست احزاب و ائتلاف‌های سیاسی توزیع شده‌اند.ساختار انتخابات در عراق برای همه آزاد است و کاندیداها فیلتر نمی شوند و دایره انتخاب شدن و انتخاب کردن برای مردم زیاد است. از سوی دیگر به دلیل دموکرتیک بودن انتخابات و اینکه امکان تغلب و دخالت دولت وجود ندارد عراق به سازمان ملل اجازه داده بر انتخابات این کشور نظارت داشته باشد که این موضوع تا حدود زیادی شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد را در این کشور فراهم کرده است.پیش از این آیت الله سیستانی نیز از نظارت سازمان ملل بر انتخابات استقبال کرده بود.معترضان 14 اکتبر به دلیل اینکه چهره های تکراری در بین کاندیداها وجود دارد انتخابات را تحریم کردند و به همین دلیل انتخابات عراق در فضای سرد برگزار شد. «ستاره صبح» برای بررسی انتخابات عراق با سیامک کاکایی کارشناس مسائل عراق گفت و گو کرده که در ادامه می خوانید.

سیامک کاکایی در این زمینه معتقد است:ساختار انتخابات عراق مبتنی بر سیستم پارلمانی است.در نظام های پارلمانی،پارلمان نقش مهمی در اداره کشور دارد. فراکسیون هایی که در پارلمان تشکیل می شوند در انتخاب اعضای قوای سه گانه نقش موثری دارند.از سوی دیگر جایگاه نخست وزیر در نظام های پارلمانی حایز اهمیت است که متعلق به فراکسیون اکثریت پارلمان است.  وی ادامه داد: در عراق سه گروه عمده شیعیان،سنی ها و کردها حضور دارند که معمولأ نخست وزیری به عنوان مهم ترین مقام اجرایی به شیعیان می رسد. در چهار دوره انتخابات گذشته پس از سرنگونی صدام یک روش توافقی بین این گروه ها به وجود آمده  که این توافق منجر انتخاب نخست وزیر شده است. از سوی دیگر ریاست جمهوری به کردها و ریاست پارلمانی به سنی ها رسیده است.  این کارشناس مسائل عراق تصریح کرد:ساختار سیاسی در عراق به شکلی است که سیستم مدیریت کشور از دل انتخابات پارلمانی شکل خواهد گرفت.این موضوع نیز مبتنی بر طبیعت سیستم پارلمانی است.این سیستم در گذشته در ترکیه نیز وجود داشت اما این کشور سیستم خود را به ریاستتی تغییر داد که در این گونه سیستم نقش رئیس جمهور برجسته است.در این نوع سیستم پارلمان از نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ساخت قدرت ندارد. در عراق سیستم پارلمانی وجود دارد که ساختار سیاسی نیز از  دل همین سیستم خارج خواهد شد.
وی تصریح کرد:شرایط انتخابات عراق به این صورت است که یک ائتلاف نمی تواند به تنهایی ساختار سیاسی آینده را تشکیل بدهد و به همین دلیل باید بین گروه های مختلف ائتلاف شکل بگیرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79867/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سیامک کاکایی کارشناس مسائل عراق در گفت و گو با ستاره صبح تشریح کرد:

آینده عراق در گرو انتخابات پنجم

آینده عراق در گرو انتخابات پنجم

اشاره:عراق بیش از40 میلیون نفر جمعیت دارد که ۶۰ درصد آن زیر ۲۵ سال سن دارند و تعداد واجدین شرایط رای دادن در این انتخابات حدود ۲۵ میلیون نفر است که برای ۲۳ میلیون نفر کارت‌های بیومتریک صادر شده بود.هر حوزه بین ۳ تا ۵ نماینده متناسب با تعداد ساکنان و نسبت جمعیتی خود انتخاب کردند. مجموع نامزدهای انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق بیش از ۳۲۰۰ نامزد از جمله ۹۵۱ نامزد زن است که برای ۳۲۹ کرسی پارلمان که مجموع کرسی‌های پارلمان عراق است با یکدیگر رقابت کردند. از این میان ۷۸۹ نامزد مستقل بودند، درحالی که بقیه در لیست احزاب و ائتلاف‌های سیاسی توزیع شده‌اند.ساختار انتخابات در عراق برای همه آزاد است و کاندیداها فیلتر نمی شوند و دایره انتخاب شدن و انتخاب کردن برای مردم زیاد است. از سوی دیگر به دلیل دموکرتیک بودن انتخابات و اینکه امکان تغلب و دخالت دولت وجود ندارد عراق به سازمان ملل اجازه داده بر انتخابات این کشور نظارت داشته باشد که این موضوع تا حدود زیادی شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد را در این کشور فراهم کرده است.پیش از این آیت الله سیستانی نیز از نظارت سازمان ملل بر انتخابات استقبال کرده بود.معترضان 14 اکتبر به دلیل اینکه چهره های تکراری در بین کاندیداها وجود دارد انتخابات را تحریم کردند و به همین دلیل انتخابات عراق در فضای سرد برگزار شد. «ستاره صبح» برای بررسی انتخابات عراق با سیامک کاکایی کارشناس مسائل عراق گفت و گو کرده که در ادامه می خوانید.

سیامک کاکایی در این زمینه معتقد است:ساختار انتخابات عراق مبتنی بر سیستم پارلمانی است.در نظام های پارلمانی،پارلمان نقش مهمی در اداره کشور دارد. فراکسیون هایی که در پارلمان تشکیل می شوند در انتخاب اعضای قوای سه گانه نقش موثری دارند.از سوی دیگر جایگاه نخست وزیر در نظام های پارلمانی حایز اهمیت است که متعلق به فراکسیون اکثریت پارلمان است.  وی ادامه داد: در عراق سه گروه عمده شیعیان،سنی ها و کردها حضور دارند که معمولأ نخست وزیری به عنوان مهم ترین مقام اجرایی به شیعیان می رسد. در چهار دوره انتخابات گذشته پس از سرنگونی صدام یک روش توافقی بین این گروه ها به وجود آمده  که این توافق منجر انتخاب نخست وزیر شده است. از سوی دیگر ریاست جمهوری به کردها و ریاست پارلمانی به سنی ها رسیده است.  این کارشناس مسائل عراق تصریح کرد:ساختار سیاسی در عراق به شکلی است که سیستم مدیریت کشور از دل انتخابات پارلمانی شکل خواهد گرفت.این موضوع نیز مبتنی بر طبیعت سیستم پارلمانی است.این سیستم در گذشته در ترکیه نیز وجود داشت اما این کشور سیستم خود را به ریاستتی تغییر داد که در این گونه سیستم نقش رئیس جمهور برجسته است.در این نوع سیستم پارلمان از نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ساخت قدرت ندارد. در عراق سیستم پارلمانی وجود دارد که ساختار سیاسی نیز از  دل همین سیستم خارج خواهد شد.
وی تصریح کرد:شرایط انتخابات عراق به این صورت است که یک ائتلاف نمی تواند به تنهایی ساختار سیاسی آینده را تشکیل بدهد و به همین دلیل باید بین گروه های مختلف ائتلاف شکل بگیرد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79867/

ارسال دیدگاه شما