پول پاشی ۱۲ هزارمیلیاردی برای پردرآمدها!

پول پاشی ۱۲ هزارمیلیاردی برای پردرآمدها!

عدم حذف دهک‌های پردرآمد از جمع یارانه بگیران تا جای پیش رفته که در سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون نفر در سه دهک بالا درآمدی شناسایی هم شده‌اند اما اقدامی جهت حذف آنها صورت نگرفته است،‌ در این شرایط حداقل هزینه پرداخت یارانه به آنها در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش ایسنا، جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه بگیران که حدود ۹۵ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی حدود ۱۰ سال است یارانه نقدی دریافت می‌کنند که برای حذف دهک‌های پردرآمد هیچ‌گاه اقدام جدی درباره آن صورت نگرفته است. دولت گذشته به‌دفعات در قانون بودجه مکلف به حذف سه دهک بالای درآمدی از لیست یارانه بود، اما هر بار به بهانه‌های متفاوت ازجمله نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق یا در ادامه نگرانی از خطا در شناسایی و حذف افراد کم‌درآمد نسبت به این مهم اقدام‌ نکرد و سالانه حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت کرده است. این در حالی است که گزارش تفریق بودجه ۹۹ از این حکایت دارد در سال گذشته با توجه به تکلیف قانون بودجه برای حذف سه دهک بالای درآمدی، بیش از ۲۳ میلیون نفر از سه دهک بالا شناسایی شدند اما اقدامی از سوی دولت جهت قطع یارانه آنها انجام‌نشده است. این حجم از افراد پردرآمد در حالی یارانه ۴۵ و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند که مجموع هزینه پرداختی در سال به آنها به حدود ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل‌توجهی است اما دولت ترجیح داده نسبت به حذف آنها عقب‌نشینی کند. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79958/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پول پاشی ۱۲ هزارمیلیاردی برای پردرآمدها!

پول پاشی ۱۲ هزارمیلیاردی برای پردرآمدها!

عدم حذف دهک‌های پردرآمد از جمع یارانه بگیران تا جای پیش رفته که در سال گذشته بیش از ۲۳ میلیون نفر در سه دهک بالا درآمدی شناسایی هم شده‌اند اما اقدامی جهت حذف آنها صورت نگرفته است،‌ در این شرایط حداقل هزینه پرداخت یارانه به آنها در سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش ایسنا، جمعیت ۷۸ میلیون نفری یارانه بگیران که حدود ۹۵ درصد جمعیت کل کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی حدود ۱۰ سال است یارانه نقدی دریافت می‌کنند که برای حذف دهک‌های پردرآمد هیچ‌گاه اقدام جدی درباره آن صورت نگرفته است. دولت گذشته به‌دفعات در قانون بودجه مکلف به حذف سه دهک بالای درآمدی از لیست یارانه بود، اما هر بار به بهانه‌های متفاوت ازجمله نبود بانک‌های اطلاعاتی دقیق یا در ادامه نگرانی از خطا در شناسایی و حذف افراد کم‌درآمد نسبت به این مهم اقدام‌ نکرد و سالانه حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت کرده است. این در حالی است که گزارش تفریق بودجه ۹۹ از این حکایت دارد در سال گذشته با توجه به تکلیف قانون بودجه برای حذف سه دهک بالای درآمدی، بیش از ۲۳ میلیون نفر از سه دهک بالا شناسایی شدند اما اقدامی از سوی دولت جهت قطع یارانه آنها انجام‌نشده است. این حجم از افراد پردرآمد در حالی یارانه ۴۵ و ۵۰۰ تومانی دریافت می‌کند که مجموع هزینه پرداختی در سال به آنها به حدود ۱۲ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان می‌رسد که رقم قابل‌توجهی است اما دولت ترجیح داده نسبت به حذف آنها عقب‌نشینی کند. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/79958/

ارسال دیدگاه شما