ایران آماده بازسازی اراضی  جمهوری آذربایجان

ایران آماده بازسازی اراضی جمهوری آذربایجان

 امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان بابیان اینکه «موضع ایران حمایت از تمامیت ارضی کشورهاست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی طرفین در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و گردشگری ضرورت دارد».  جماران؛ وزیر امور خارجه کشورمان، در دیدار با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان بر لزوم تسهیل مراودات اتباع طرفین و برقراری مجدد پروازها میان دو کشور تأکید کرد. امیر عبداللهیان در دیدار با شاهین مصطفی یا ابراز خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات تجاری فی‌مابین و پیوندهای عمیق دولت، آزادسازی اراضی جمهوری آذربایجان را زمینه‌ساز آغاز فصل نوین در مناسبات اقتصادی دو کشور خواند و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی طرفین در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و گردشگری تأکید کرد و آمادگی شرکت‌های ایرانی برای مشارکت در بازسازی مناطق تازه آزادشده را اعلام کرد و با استناد به موفقیت‌های دو کشور درزمینه واکسیناسیون، بر لزوم تسهیل مراودات اتباع طرفین و برقراری مجدد پروازها میان دو کشور تأکید کرد و به موضع دائمی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت ارضی کشورها بر تغییرناپذیری مرزهای بین‌المللی در منطقه نیز تأکید کرد.معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدارهای سازنده خود با وزرای نفت و راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، از نزدیک بودن دو کشور به توافقات تاریخی در حوزه‌های نفت، گاز و حمل‌ونقل خبر داد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81354/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

  ایران آماده بازسازی اراضی  جمهوری آذربایجان

ایران آماده بازسازی اراضی جمهوری آذربایجان

 امیر عبداللهیان وزیر خارجه کشورمان بابیان اینکه «موضع ایران حمایت از تمامیت ارضی کشورهاست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی طرفین در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و گردشگری ضرورت دارد».  جماران؛ وزیر امور خارجه کشورمان، در دیدار با معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان بر لزوم تسهیل مراودات اتباع طرفین و برقراری مجدد پروازها میان دو کشور تأکید کرد. امیر عبداللهیان در دیدار با شاهین مصطفی یا ابراز خرسندی از روند رو به گسترش مناسبات تجاری فی‌مابین و پیوندهای عمیق دولت، آزادسازی اراضی جمهوری آذربایجان را زمینه‌ساز آغاز فصل نوین در مناسبات اقتصادی دو کشور خواند و بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی طرفین در حوزه‌های تجارت، حمل‌ونقل، انرژی و گردشگری تأکید کرد و آمادگی شرکت‌های ایرانی برای مشارکت در بازسازی مناطق تازه آزادشده را اعلام کرد و با استناد به موفقیت‌های دو کشور درزمینه واکسیناسیون، بر لزوم تسهیل مراودات اتباع طرفین و برقراری مجدد پروازها میان دو کشور تأکید کرد و به موضع دائمی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت ارضی کشورها بر تغییرناپذیری مرزهای بین‌المللی در منطقه نیز تأکید کرد.معاون نخست‌وزیر جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از دیدارهای سازنده خود با وزرای نفت و راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، از نزدیک بودن دو کشور به توافقات تاریخی در حوزه‌های نفت، گاز و حمل‌ونقل خبر داد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81354/

ارسال دیدگاه شما