تاثیر پالایشگاه تهران در آلودگی هوا

سخنگوی پالایشگاه نفت تهران گفت: در پالایشگاه تهران سوخت مایع استفاده نمی شود و مصرف آن در این واحد به صفر رسیده است و باید گفت که تجهیزات پالایشگاه تهران به طور کامل با سوخت گازی فعال هستند. شاکر خفایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به پایش پالایشگاه تهران توسط سازمان محیط زیست و بخش محیط زیست واحد، گفت: این پالایشگاه در فرایند تولید محصولات و محصولات نهایی الزامات زیست محیطی را رعایت می کند و همچنین توسط سازمان محیط زیست نیز به طور دائم پایش می شود. وی با اشاره به مباحثی که در خصوص آلودگی خاک اطراف پالایشگاه تهران مطرح می شود، اظهار کرد: این موضوع جزو مسئولیت اجتماعی پالایشگاه تهران بود به همین دلیل پایش بررسی های لازم صورت گرفته، همچنین این موضوع توسط توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان محیط زیست نیز بررسی شده است. نتیجه این بررسی ها مشخص کرد که این آلودگی ها مربوط به پالایشگاه تهران نبوده است، این مساله مربوط به شرکت های همجوار بوده که در حوزه انرژی فعالیت می کنند. خفایی با بیان اینکه با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرداری باقرشهر سیستمی را تجهیز کردیم که پارامترهای محیطی را پالایش می کند و این پارامترها به طور مستقیم به سازمان محیط زیست منتقل می شود و در آنجا بررسی های لازم صورت می گیرد، گفت:  اگر مواردی مربوط به فرایند ها و ایجاد آلودگی وجود داشته باشد در سریع ترین زمان منعکس می شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81440/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تاثیر پالایشگاه تهران در آلودگی هوا

سخنگوی پالایشگاه نفت تهران گفت: در پالایشگاه تهران سوخت مایع استفاده نمی شود و مصرف آن در این واحد به صفر رسیده است و باید گفت که تجهیزات پالایشگاه تهران به طور کامل با سوخت گازی فعال هستند. شاکر خفایی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به پایش پالایشگاه تهران توسط سازمان محیط زیست و بخش محیط زیست واحد، گفت: این پالایشگاه در فرایند تولید محصولات و محصولات نهایی الزامات زیست محیطی را رعایت می کند و همچنین توسط سازمان محیط زیست نیز به طور دائم پایش می شود. وی با اشاره به مباحثی که در خصوص آلودگی خاک اطراف پالایشگاه تهران مطرح می شود، اظهار کرد: این موضوع جزو مسئولیت اجتماعی پالایشگاه تهران بود به همین دلیل پایش بررسی های لازم صورت گرفته، همچنین این موضوع توسط توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی و سازمان محیط زیست نیز بررسی شده است. نتیجه این بررسی ها مشخص کرد که این آلودگی ها مربوط به پالایشگاه تهران نبوده است، این مساله مربوط به شرکت های همجوار بوده که در حوزه انرژی فعالیت می کنند. خفایی با بیان اینکه با ۱۵ میلیارد تومان سرمایه گذاری در شهرداری باقرشهر سیستمی را تجهیز کردیم که پارامترهای محیطی را پالایش می کند و این پارامترها به طور مستقیم به سازمان محیط زیست منتقل می شود و در آنجا بررسی های لازم صورت می گیرد، گفت:  اگر مواردی مربوط به فرایند ها و ایجاد آلودگی وجود داشته باشد در سریع ترین زمان منعکس می شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81440/

ارسال دیدگاه شما