معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ: رسانه مطالبه‌گر و منتقد، چراغ دولت است

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رسانه مطالبه‌گر و منتقد بازوی دولت، چشم مسئولان و مردم برای دیدن پدیده‌ها و روایتگر آن چیزی است که از دید ما پنهان است. به گزارش ایرنا، فرشاد مهدی پور روز گذشته در همایش «رسانه مطالبه‌گر» افزود: رسانه‌ای که در شرایط عمومی انتقاد می‌کند، چراغ دولت و همانند نوری است که بر پدیده‌ها می‌افکند و به‌وسیله آن می‌توان مسیر را اصلاح کرد. نخستین نکته‌ای که رسانه مطالبه‌گر باید موردتوجه قرار دهد شفافیت است؛ نمی‌شود رسانه مطالبه شفاف داشته باشد، اما خود شفاف نباشد و به‌صورت غیر شفاف اطلاع‌رسانی کند. دومین نکته‌ای که رسانه مطالبه‌گر باید موردتوجه قرار دهد دشمن‌شناسی است، زیرا دشمن امروز با ۴۰ سال گذشته تفاوت دارد و به همین دلیل موقعیت، جایگاه، نسبت و رویارویی آن با ما تغییر کرده است. وی با تأکید بر ضرورت شناسایی زمان و مکان از سوی رسانه مطالبه‌گر اظهار کرد: نمی‌توان یک الگوی واحد برای مطالبه رسانه‌ای در کشور توصیه کرد، زیرا موقعیت‌های مختلف مطالبه خاص خود را دارد. در مطالبه‌گری نباید مطالبه شخصی و گروهی و باندی خود را مطرح کرد. مطالبه‌گری رسانه‌ای چشم ما برای دیدن پدیده‌ها است؛ این چشم نباید پیرو آن چیزی باشد که دشمن برای ما می‌سازد، بلکه باید خود پایه باشد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81447/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ: رسانه مطالبه‌گر و منتقد، چراغ دولت است

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: رسانه مطالبه‌گر و منتقد بازوی دولت، چشم مسئولان و مردم برای دیدن پدیده‌ها و روایتگر آن چیزی است که از دید ما پنهان است. به گزارش ایرنا، فرشاد مهدی پور روز گذشته در همایش «رسانه مطالبه‌گر» افزود: رسانه‌ای که در شرایط عمومی انتقاد می‌کند، چراغ دولت و همانند نوری است که بر پدیده‌ها می‌افکند و به‌وسیله آن می‌توان مسیر را اصلاح کرد. نخستین نکته‌ای که رسانه مطالبه‌گر باید موردتوجه قرار دهد شفافیت است؛ نمی‌شود رسانه مطالبه شفاف داشته باشد، اما خود شفاف نباشد و به‌صورت غیر شفاف اطلاع‌رسانی کند. دومین نکته‌ای که رسانه مطالبه‌گر باید موردتوجه قرار دهد دشمن‌شناسی است، زیرا دشمن امروز با ۴۰ سال گذشته تفاوت دارد و به همین دلیل موقعیت، جایگاه، نسبت و رویارویی آن با ما تغییر کرده است. وی با تأکید بر ضرورت شناسایی زمان و مکان از سوی رسانه مطالبه‌گر اظهار کرد: نمی‌توان یک الگوی واحد برای مطالبه رسانه‌ای در کشور توصیه کرد، زیرا موقعیت‌های مختلف مطالبه خاص خود را دارد. در مطالبه‌گری نباید مطالبه شخصی و گروهی و باندی خود را مطرح کرد. مطالبه‌گری رسانه‌ای چشم ما برای دیدن پدیده‌ها است؛ این چشم نباید پیرو آن چیزی باشد که دشمن برای ما می‌سازد، بلکه باید خود پایه باشد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81447/

ارسال دیدگاه شما