ناصر سراج معاون سیاسی قوه قضاییه شد

ناصر سراج معاون سیاسی قوه قضاییه شد

قوه قضائیه به نظر می‌رسد در حال تحول است و پس از روی کار آمدن «غلامحسین محسنی اژه‌ای» تغییر و تحول در این قوه در حال انجام است. تازه‌ترین اقدام رئیس قوه قضائیه انتصاب ناصر سراج به عنوان معاون سیاسی این قوه است.
 به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی ناصر سراج از سوی محسنی اژه‌ای به عنوان معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه منصوب شد. قاضی سراج پیش از این دادستان نظامی تهران بود و مسئولیت‌های مختلف قضایی ازجمله مشاور ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، عضو معاون دیوان عالی، معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل کشور، معاون دادگستری و سرپرست محاکم کیفری و دادسرای جنایی تهران و قضاوت در پرونده‌های مهمی ازجمله پرونده‌ فساد سه هزار میلیارد تومانی در کارنامه وی به چشم می‌خورد. گفتنی است. با انتصاب قاضی سراج از سوی «محسنی اژه‌ای»، بار دیگر این معاونت سیاسی که پیش از این منحل شده بود احیا شد. گفتنی است که «قاضی ناصر سراج» سال‌ها نماینده قوه قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات بود و در آنجا از حقوق مطبوعات در چارچوب قانون دفاع می‌کرد و در برخورد با مطبوعات جانب احتیاط، انصاف و قانون را رعایت می‌کرد. روزنامه ستاره صبح این انتصاب به جا و شایسته را به جناب آقای ناصر سراج تبریک می‌گوید و در این سمت آرزوی توفیق برای ایشان دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81590/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ناصر سراج معاون سیاسی قوه قضاییه شد

ناصر سراج معاون سیاسی قوه قضاییه شد

قوه قضائیه به نظر می‌رسد در حال تحول است و پس از روی کار آمدن «غلامحسین محسنی اژه‌ای» تغییر و تحول در این قوه در حال انجام است. تازه‌ترین اقدام رئیس قوه قضائیه انتصاب ناصر سراج به عنوان معاون سیاسی این قوه است.
 به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، قاضی ناصر سراج از سوی محسنی اژه‌ای به عنوان معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه منصوب شد. قاضی سراج پیش از این دادستان نظامی تهران بود و مسئولیت‌های مختلف قضایی ازجمله مشاور ریاست قوه قضاییه، ریاست سازمان بازرسی کل کشور، عضو معاون دیوان عالی، معاون سیاسی- امنیتی دادستان کل کشور، معاون دادگستری و سرپرست محاکم کیفری و دادسرای جنایی تهران و قضاوت در پرونده‌های مهمی ازجمله پرونده‌ فساد سه هزار میلیارد تومانی در کارنامه وی به چشم می‌خورد. گفتنی است. با انتصاب قاضی سراج از سوی «محسنی اژه‌ای»، بار دیگر این معاونت سیاسی که پیش از این منحل شده بود احیا شد. گفتنی است که «قاضی ناصر سراج» سال‌ها نماینده قوه قضائیه در هیئت نظارت بر مطبوعات بود و در آنجا از حقوق مطبوعات در چارچوب قانون دفاع می‌کرد و در برخورد با مطبوعات جانب احتیاط، انصاف و قانون را رعایت می‌کرد. روزنامه ستاره صبح این انتصاب به جا و شایسته را به جناب آقای ناصر سراج تبریک می‌گوید و در این سمت آرزوی توفیق برای ایشان دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81590/

ارسال دیدگاه شما