جزییات قاچاق از معادن طلا

جزییات قاچاق از معادن طلا

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: قاچاق از داخل معدن صورت می‌گیرد و همه متولیان هم این را می‌دانند. در روز روشن ده‌ها اکیپ به صورت 24 ساعته در این معدن و اطراف آن حفاری غیرمجاز می‌کنند. الله‌‌وردی دهقانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اظهارات امام جمعه ورزقان مبنی بر قاچاق طلا از معدن اندریان این شهر اظهار کرد: قاچاق طلا از معدن اندریان مربوط به چند وقت اخیر نیست و 5 سال است که این اتفاق رخ می‌دهد. این موضوع چند باری در شورای معدن استان هم مطرح شد اما متأسفانه دست‌هایی در کار هستند که زور ما به این آقایان در اجراییات نرسید.  وی افزود: ما بارها این مسئله را مطرح کردیم اما علیه من شکایت شد و گفتند که نماینده ورزقان گفته جمهوری اسلامی این معدن را در قبال S300 به روس‌ها داده درحالی‌که من چنین چیزی نگفته بودم. دهقانی خاطرنشان کرد: این معدن قبلاً واگذارشده بود، دیوان محاسبات رای داده که در واگذاری مشکلاتی بوده و دوباره باید به دولت بازگردد، وزیر وقت این حکم را اجرا نکرده است. این رای را من دارم و روزهای آتی در مورد آن از وزیر سؤال خواهم کرد. مالکان هم به نظر مقصر هستند. مگر کسی می‌تواند از جایی قاچاق کند و مالک جلوی آن را نگیرد؟ وی گفت: ورزقان ده‌ها معدن پلی‌متال و 3 تا 4 معدن طلای فعال دارد. 5 تا 6 معدن طلا هم ثبت‌شده و افرادی از آنها خاک طلا قاچاق می‌کنند. شخصی که نمونه‌برداری و اکتشاف می‌کرد 6 تا 7 تن سنگ طلا را به ورزقان آورده و دپو کرده بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81602/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جزییات قاچاق از معادن طلا

جزییات قاچاق از معادن طلا

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: قاچاق از داخل معدن صورت می‌گیرد و همه متولیان هم این را می‌دانند. در روز روشن ده‌ها اکیپ به صورت 24 ساعته در این معدن و اطراف آن حفاری غیرمجاز می‌کنند. الله‌‌وردی دهقانی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد اظهارات امام جمعه ورزقان مبنی بر قاچاق طلا از معدن اندریان این شهر اظهار کرد: قاچاق طلا از معدن اندریان مربوط به چند وقت اخیر نیست و 5 سال است که این اتفاق رخ می‌دهد. این موضوع چند باری در شورای معدن استان هم مطرح شد اما متأسفانه دست‌هایی در کار هستند که زور ما به این آقایان در اجراییات نرسید.  وی افزود: ما بارها این مسئله را مطرح کردیم اما علیه من شکایت شد و گفتند که نماینده ورزقان گفته جمهوری اسلامی این معدن را در قبال S300 به روس‌ها داده درحالی‌که من چنین چیزی نگفته بودم. دهقانی خاطرنشان کرد: این معدن قبلاً واگذارشده بود، دیوان محاسبات رای داده که در واگذاری مشکلاتی بوده و دوباره باید به دولت بازگردد، وزیر وقت این حکم را اجرا نکرده است. این رای را من دارم و روزهای آتی در مورد آن از وزیر سؤال خواهم کرد. مالکان هم به نظر مقصر هستند. مگر کسی می‌تواند از جایی قاچاق کند و مالک جلوی آن را نگیرد؟ وی گفت: ورزقان ده‌ها معدن پلی‌متال و 3 تا 4 معدن طلای فعال دارد. 5 تا 6 معدن طلا هم ثبت‌شده و افرادی از آنها خاک طلا قاچاق می‌کنند. شخصی که نمونه‌برداری و اکتشاف می‌کرد 6 تا 7 تن سنگ طلا را به ورزقان آورده و دپو کرده بود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/81602/

ارسال دیدگاه شما