نعمت الله ایزدی آخرین سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی در گفت‌وگو با ستاره صبح:

روسیه میانجی خوبی برای ایران نیست

روسیه میانجی خوبی برای ایران نیست

اشاره:اعتراضات گسترده در قزاقستان به بهانه افزایش قیمت گاز مایع شروع شد.اما در ادامه گسترش یافت و اعتراضات به اوضاع سیاسی نیز و به استعفا کابینه منتهی شد. اعتراضات نشان داد که گران شدن سوخت تنها دلیل اعتراض ها نبوده است.شدت اعتراضات به حدی پیش رفت که کابینه قزاقستان استعفا کرد و معترضان کاخ ریاست جمهوری را محاصره و خانه رئیس جمهور را نیز آتش زدند.وضع به گونه ای پیش رفت که رئیس جمهور قزاقستان اجازه ورود نیروهای روس برای سرکوب معترضان را به این کشور صادر کرد.رهبران کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی بازماندگان کمونیست های سابق اتحاد جماهیر شوروی هستند که مردم آنها را نمی خواهند.پیش از این هم در سال 2011 مردم قزاقستان علیه دولت قیام کردند.اما نظر بایف آنها را سرکوب کرد.نکته قابل تامل در تظاهرات اخیر فرمان شلیک مستقیم به معترضان از سوی رئیس جمهور و معترضان را اوباش،توریست و .. خواندن است.در این ارتباط ستاره صبح با نعمت الله ایزدی آخرین سفیر اتحاد جماهیر شوروی سابق گفتگویی انجام داده که در ادامه می خوانید؛

   با توجه به اینکه قاسم جومارت توقایف پیش از این دبیر حزب کمونیست شوروی سابق در قزاقستان بوده آیا او از مقبولیت اجتماعی در این کشور برخوردار است یا خیر؟
به طور کلی هر مسئولی در قزاقستان که وابستگی تشکیلاتی به اتحاد جماهیر شوروی داشته باشد نمیتواند از پایگاه اجتماعی در قزاقستان برخوردار باشد.مردم قزاقستان خاطره خوبی از دوران حکمرانی کمونیست ها در روسیه ندارند.

   گسترده شدن اعتراضات آیا جز افزایش قیمت سوخت دلیل دیگری دارد؟
قزاقستان جزو اولین جمهوری هایی بود که در زمان شوروی واکنش های گریز از مرکز داشتند و نا آرامی ها همواره در این کشور وجود داشته است.علت این است که قزاق ها اعتقادات ملی گرایی دارند و از حضور سایر کشورها در خاک قزاقستان ناراحت و نگران هستند.

   آیا این اعتراضات با برخوردهای خشن دولت و حضور نیروهای روسیه جمع خواهد شد؟
اعتراضات نمی تواند دوام داشته باشد،اما نقش روسیه با اعزام نیرو نقش برجسته ای در تحولات است.ناآرامی و تغییر دولت در قزاقستان است و برای روسیه گران تمام خواهد شد.روسیه به دنبال ثبات در قزاقستان است و تغییر در رویکردهای این کشور برایش اهمیت بالایی دارد.روسیه بعد از پایان اعتراضات به عنوان میانجی بین طرف های درگیر عمل خواهد کرد.

   ایا تحولات قزاقستان برای ایران مهم خواهد بود؟
حجم تبادلات قزاقستان با ایران آنچنان قابل توجه نیست که تغییرات و ناآرامی ها برای ما مهم تلقی شود.اما قطعا جمهوری اسلامی به دنبال صلح و ثبات در هر کشوری از جمله قزاقستان است.ایران خواهان ان است که مسائل بصورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.

   شما نقش روسیه در مذاکرات وین را چگونه ارزیابی می کنید؟
روسیه از دو زاویه به مذاکرات برجام نگاه می کند.یک مسئله نگاه بین المللی است. این موضوع که روسیه عضو دائم شورای امنیت و عضو فعال سازمان ملل است، تلاش می کند تا هرچه بیشتر در مذاکرات نقش ایفا کند.این ویژگی روسیه و نحوه تعاملاتی که با ایران دارد باعث افزایش توقعات روسیه از ایران شده است.باید دقت کنیم روسیه به جز نتیجه گیری در توافق هسته به دنبال موضوع دیگری نباشد.اگر روسیه به دنبال نقش نیابتی از ایران در مذاکرات باشد قطعا به منافع ما ضربه خواهد زد.حتی اگر جمهوری اسلامی به دنبال واسطه ای برای مذاکره با امریکا باشد روسیه گزینه مناسبی نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/83077/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نعمت الله ایزدی آخرین سفیر ایران در اتحاد جماهیر شوروی در گفت‌وگو با ستاره صبح:

روسیه میانجی خوبی برای ایران نیست

روسیه میانجی خوبی برای ایران نیست

اشاره:اعتراضات گسترده در قزاقستان به بهانه افزایش قیمت گاز مایع شروع شد.اما در ادامه گسترش یافت و اعتراضات به اوضاع سیاسی نیز و به استعفا کابینه منتهی شد. اعتراضات نشان داد که گران شدن سوخت تنها دلیل اعتراض ها نبوده است.شدت اعتراضات به حدی پیش رفت که کابینه قزاقستان استعفا کرد و معترضان کاخ ریاست جمهوری را محاصره و خانه رئیس جمهور را نیز آتش زدند.وضع به گونه ای پیش رفت که رئیس جمهور قزاقستان اجازه ورود نیروهای روس برای سرکوب معترضان را به این کشور صادر کرد.رهبران کشورهای آسیای میانه و آسیای مرکزی بازماندگان کمونیست های سابق اتحاد جماهیر شوروی هستند که مردم آنها را نمی خواهند.پیش از این هم در سال 2011 مردم قزاقستان علیه دولت قیام کردند.اما نظر بایف آنها را سرکوب کرد.نکته قابل تامل در تظاهرات اخیر فرمان شلیک مستقیم به معترضان از سوی رئیس جمهور و معترضان را اوباش،توریست و .. خواندن است.در این ارتباط ستاره صبح با نعمت الله ایزدی آخرین سفیر اتحاد جماهیر شوروی سابق گفتگویی انجام داده که در ادامه می خوانید؛

   با توجه به اینکه قاسم جومارت توقایف پیش از این دبیر حزب کمونیست شوروی سابق در قزاقستان بوده آیا او از مقبولیت اجتماعی در این کشور برخوردار است یا خیر؟
به طور کلی هر مسئولی در قزاقستان که وابستگی تشکیلاتی به اتحاد جماهیر شوروی داشته باشد نمیتواند از پایگاه اجتماعی در قزاقستان برخوردار باشد.مردم قزاقستان خاطره خوبی از دوران حکمرانی کمونیست ها در روسیه ندارند.

   گسترده شدن اعتراضات آیا جز افزایش قیمت سوخت دلیل دیگری دارد؟
قزاقستان جزو اولین جمهوری هایی بود که در زمان شوروی واکنش های گریز از مرکز داشتند و نا آرامی ها همواره در این کشور وجود داشته است.علت این است که قزاق ها اعتقادات ملی گرایی دارند و از حضور سایر کشورها در خاک قزاقستان ناراحت و نگران هستند.

   آیا این اعتراضات با برخوردهای خشن دولت و حضور نیروهای روسیه جمع خواهد شد؟
اعتراضات نمی تواند دوام داشته باشد،اما نقش روسیه با اعزام نیرو نقش برجسته ای در تحولات است.ناآرامی و تغییر دولت در قزاقستان است و برای روسیه گران تمام خواهد شد.روسیه به دنبال ثبات در قزاقستان است و تغییر در رویکردهای این کشور برایش اهمیت بالایی دارد.روسیه بعد از پایان اعتراضات به عنوان میانجی بین طرف های درگیر عمل خواهد کرد.

   ایا تحولات قزاقستان برای ایران مهم خواهد بود؟
حجم تبادلات قزاقستان با ایران آنچنان قابل توجه نیست که تغییرات و ناآرامی ها برای ما مهم تلقی شود.اما قطعا جمهوری اسلامی به دنبال صلح و ثبات در هر کشوری از جمله قزاقستان است.ایران خواهان ان است که مسائل بصورت مسالمت آمیز حل و فصل شود.

   شما نقش روسیه در مذاکرات وین را چگونه ارزیابی می کنید؟
روسیه از دو زاویه به مذاکرات برجام نگاه می کند.یک مسئله نگاه بین المللی است. این موضوع که روسیه عضو دائم شورای امنیت و عضو فعال سازمان ملل است، تلاش می کند تا هرچه بیشتر در مذاکرات نقش ایفا کند.این ویژگی روسیه و نحوه تعاملاتی که با ایران دارد باعث افزایش توقعات روسیه از ایران شده است.باید دقت کنیم روسیه به جز نتیجه گیری در توافق هسته به دنبال موضوع دیگری نباشد.اگر روسیه به دنبال نقش نیابتی از ایران در مذاکرات باشد قطعا به منافع ما ضربه خواهد زد.حتی اگر جمهوری اسلامی به دنبال واسطه ای برای مذاکره با امریکا باشد روسیه گزینه مناسبی نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/83077/

ارسال دیدگاه شما