جزییات وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی

جزییات وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی

تسنیم نوشت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جزئیات دریافت و افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان را توضیح داد. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت اظهار کرد: دولت در بودجه سال آینده این مسئله را کلی در نظر گرفته بود یعنی پولی در اختیار بانک مرکزی قرار داده بود که بر اساس نیاز، وزارتخانه‌های مربوطه (رفاه و ورزش) وام ازدواج را تقسیم کنند که کمیسیون این مسئله را قبول نکرد و عنوان شد که نظارت مجلس در این طرح زیر سؤال می‌رود. وی تصریح کرد: امسال همین بند را در الحاقیه بودجه آورده‌ایم و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این بند بوده است؛ ان‌شالله در کمیسیون تلفیق دفاع کنیم و این مسئله رأی بیاورد و با تصویب آن برای هر یک از زوجین ۱۵۰ میلیون تومان و جمعاً ۳۰۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته‌شده است؛ علاوه بر این وام، برای تشویق جوانان به ازدواج نیز، ۱۰۰ میلیون برای دختران زیر ۲۳ سال و ۱۰۰ میلیون تومان برای پسران زیر ۲۵ سال با بازپرداخت ۱۰ ساله در نظر گرفته‌شده است. اسماعیلی گفت: با احتساب مبلغ وام ازدواج و همچنین وام تشویقی، ۵۰۰ میلیون تومان وام به زوجین با بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌شود که البته بازه زمانی پرداخت اقساط در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، ۷ ساله بود که کمیسیون اجتماعی زمان اقساط را به ۱۰ سال افزایش داد. به بانک مرکزی اعلام‌شده که با سفته، ضامن معتبر و همچنین کارت یارانه زوجین وام را پرداخت کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84081/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جزییات وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی

جزییات وام ازدواج ۵۰۰ میلیون تومانی

تسنیم نوشت: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جزئیات دریافت و افزایش وام ازدواج به ۵۰۰ میلیون تومان را توضیح داد. ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره مبلغ وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت اظهار کرد: دولت در بودجه سال آینده این مسئله را کلی در نظر گرفته بود یعنی پولی در اختیار بانک مرکزی قرار داده بود که بر اساس نیاز، وزارتخانه‌های مربوطه (رفاه و ورزش) وام ازدواج را تقسیم کنند که کمیسیون این مسئله را قبول نکرد و عنوان شد که نظارت مجلس در این طرح زیر سؤال می‌رود. وی تصریح کرد: امسال همین بند را در الحاقیه بودجه آورده‌ایم و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این بند بوده است؛ ان‌شالله در کمیسیون تلفیق دفاع کنیم و این مسئله رأی بیاورد و با تصویب آن برای هر یک از زوجین ۱۵۰ میلیون تومان و جمعاً ۳۰۰ میلیون تومان وام در نظر گرفته‌شده است؛ علاوه بر این وام، برای تشویق جوانان به ازدواج نیز، ۱۰۰ میلیون برای دختران زیر ۲۳ سال و ۱۰۰ میلیون تومان برای پسران زیر ۲۵ سال با بازپرداخت ۱۰ ساله در نظر گرفته‌شده است. اسماعیلی گفت: با احتساب مبلغ وام ازدواج و همچنین وام تشویقی، ۵۰۰ میلیون تومان وام به زوجین با بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌شود که البته بازه زمانی پرداخت اقساط در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت، ۷ ساله بود که کمیسیون اجتماعی زمان اقساط را به ۱۰ سال افزایش داد. به بانک مرکزی اعلام‌شده که با سفته، ضامن معتبر و همچنین کارت یارانه زوجین وام را پرداخت کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84081/

ارسال دیدگاه شما