آسیب اصولگرایان در انتخابات 1400

آسیب اصولگرایان در انتخابات 1400

علی صوفی فعال سیاسی گفت: اعتراض های مردمی به عملکرد دولت ابراهیم رئیسی هر روز بیشتر می شود به طوری که حتی به داخل پایگاه رأی جریان حاکم بر دولت و مجلس کشیده شده است. امروز نمایندگان اصولگرا در مجلس یازدهم به شدت اظهار نگرانی می کنند و به دولت تذکر می دهند اما هنوز وضعیت به آنجا نرسیده که بگوییم مجلس در مقابل دولت قرار گرفته است. رئیس و هیأت رئیسه مجلس با دولت همراه هستند چون منافع آنها با هم گره خورده است. وی افزود: جریان اصولگرایی در انتخابات 1400 آسیب دید چون نظارت استصوابی با ردصلاحیت آقای لاریجانی بر علیه آنها کار کرد. اصولگرایانی که شأن و منزلتی در این جبهه داشتند و اساسا فکر نمی کردند به چنین مشکلی برخورد کنند، یکباره با مسئله ردصلاحیت مواجه شدند تا تنها آقای رئیسی بماند که رئیس جمهور شود بنابراین اصولگرایان سنتی در نقد موضوع نظارت استصوابی امروز با اصلاح طلبان همراه شده است و دیگر نظر گذشته را ندارد. این فعال سیاسی بیان کرد: امروز اصولگرایان تمام نگاه شان به این است که آیا دولت آقای رئیسی می تواند موفق شود یا خیر چون اگر موفق نشود تمام آنها زمین می خورند بنابراین دولت آقای رئیسی برای اصولگرایان دولت سرنوشت سازی است و اگر شکست بخورد، شعارهای انقلابی گری و مدیریت جهادی همه برزمین خواهند ماند بنابراین جریان سیاسی اصولگرا دیگر شانسی برای اینکه دوباره به صحنه برگردد نخواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84087/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

آسیب اصولگرایان در انتخابات 1400

آسیب اصولگرایان در انتخابات 1400

علی صوفی فعال سیاسی گفت: اعتراض های مردمی به عملکرد دولت ابراهیم رئیسی هر روز بیشتر می شود به طوری که حتی به داخل پایگاه رأی جریان حاکم بر دولت و مجلس کشیده شده است. امروز نمایندگان اصولگرا در مجلس یازدهم به شدت اظهار نگرانی می کنند و به دولت تذکر می دهند اما هنوز وضعیت به آنجا نرسیده که بگوییم مجلس در مقابل دولت قرار گرفته است. رئیس و هیأت رئیسه مجلس با دولت همراه هستند چون منافع آنها با هم گره خورده است. وی افزود: جریان اصولگرایی در انتخابات 1400 آسیب دید چون نظارت استصوابی با ردصلاحیت آقای لاریجانی بر علیه آنها کار کرد. اصولگرایانی که شأن و منزلتی در این جبهه داشتند و اساسا فکر نمی کردند به چنین مشکلی برخورد کنند، یکباره با مسئله ردصلاحیت مواجه شدند تا تنها آقای رئیسی بماند که رئیس جمهور شود بنابراین اصولگرایان سنتی در نقد موضوع نظارت استصوابی امروز با اصلاح طلبان همراه شده است و دیگر نظر گذشته را ندارد. این فعال سیاسی بیان کرد: امروز اصولگرایان تمام نگاه شان به این است که آیا دولت آقای رئیسی می تواند موفق شود یا خیر چون اگر موفق نشود تمام آنها زمین می خورند بنابراین دولت آقای رئیسی برای اصولگرایان دولت سرنوشت سازی است و اگر شکست بخورد، شعارهای انقلابی گری و مدیریت جهادی همه برزمین خواهند ماند بنابراین جریان سیاسی اصولگرا دیگر شانسی برای اینکه دوباره به صحنه برگردد نخواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84087/

ارسال دیدگاه شما