نجات دو کودک با اهدای اعضای بدن دختر ۹ ساله

نجات دو کودک با اهدای اعضای بدن دختر ۹ ساله

فاطمه قاسمی مقدم دختر ۹ ساله اهل رفسنجان با آسمانی شدنش، به دو کودک در صف پیوند لبخند زندگی هدیه کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، رضا جعفری مسئول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: «در پی مرگ مغزی فاطمه قاسمی مقدم دختر ۹ ساله اهل رفسنجان در بیمارستان افضلی پور کرمان، پدر و مادر ایثارگرش، با اهدا اعضای حیاتی فرزند دلبندشان، به دو کودک که از نارسایی کلیه در رنج بودند، حیاتی دوباره بخشیدند. پدر و مادر فاطمه انگیزه خود از رضایت به اهدای عضو فرزندشان را گرامیداشت نام و یاد آن عزیز و نیز کاستن از درد و رنج بیماران در صف پیوند اعضا اعلام کردند. از ابتدای سال جاری ۶ مورد و از ابتدای شکل‌گیری فرایند اهدای عضو در استان کرمان ۲۰۰ مورد اهدای عضو در این استان انجام شده است.» با اهدای اعضا حیاتی هر فرد مرگ مغزی می‌توان ۱ تا ۸ نفر را از مرگ و ۱ تا ۵۳ نفر را از معلولیت رهایی بخشید.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84237/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نجات دو کودک با اهدای اعضای بدن دختر ۹ ساله

نجات دو کودک با اهدای اعضای بدن دختر ۹ ساله

فاطمه قاسمی مقدم دختر ۹ ساله اهل رفسنجان با آسمانی شدنش، به دو کودک در صف پیوند لبخند زندگی هدیه کرد. به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، رضا جعفری مسئول واحد پیوند اعضا دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: «در پی مرگ مغزی فاطمه قاسمی مقدم دختر ۹ ساله اهل رفسنجان در بیمارستان افضلی پور کرمان، پدر و مادر ایثارگرش، با اهدا اعضای حیاتی فرزند دلبندشان، به دو کودک که از نارسایی کلیه در رنج بودند، حیاتی دوباره بخشیدند. پدر و مادر فاطمه انگیزه خود از رضایت به اهدای عضو فرزندشان را گرامیداشت نام و یاد آن عزیز و نیز کاستن از درد و رنج بیماران در صف پیوند اعضا اعلام کردند. از ابتدای سال جاری ۶ مورد و از ابتدای شکل‌گیری فرایند اهدای عضو در استان کرمان ۲۰۰ مورد اهدای عضو در این استان انجام شده است.» با اهدای اعضا حیاتی هر فرد مرگ مغزی می‌توان ۱ تا ۸ نفر را از مرگ و ۱ تا ۵۳ نفر را از معلولیت رهایی بخشید.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84237/

ارسال دیدگاه شما