کنترل فساد هنر است نه حذف ارز ترجیحی

کنترل فساد هنر است نه حذف ارز ترجیحی

عزت‌الله یوسفیان ملا، فعال سیاسی اصولگرا از جمله سیاسیونی است که در این زمینه بارها هشدار داده است. او در گفت‌وگو با «نامه نیوز» افزایش احتمالی نرخ بنزین در ادامه طرح جدید توزیع بنزین را «بازی با آتش» خوانده و تاکید می‌کند  که باید از تجربیات درس گرفت. این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه «یقین بدانید که با این کارها اتفاق بدی خواهد افتاد» گفت: «این بازی با آتش است. آتشی که ممکن است شعله آن به جاهای دیگری بکشد که اصلا فکرش را نمی‌کنیم.» وی با تاکید بر اینکه «نباید مساله را ساده دید» گفت: «همین مساله قزاقستان را ببینید. این اتفاق چندین سال پیش هم افتاد . یعنی در زمان مراد نیازف حرکتی صورت گرفت و اعتراضاتی شکل گرفت و سرکوب شد. یوسفیان ملا تاکید کرد: «در این شرایط که کشور از مشکلات فعلی خلاص نشده حیف است که آقایان مساله دیگری بتراشند و مشکل جدید درست کنند. الان همه نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عواقب آن هستند. اگر این ارز موجب دزدی و فساد است باید مانع از افزایش فساد شد. هنر دولت به این است که با کنترل فسادها، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدهد». این فعال سیاسی اصولگرا ضمن اشاره به اینکه باید از تجارب داخلی و خارجی مشابه درس گرفت، گفت: «متاسفانه درس نمی‌گیریم چون اگر می‌گرفتیم حتما این کارها را نمی‌کردیم. عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84255/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کنترل فساد هنر است نه حذف ارز ترجیحی

کنترل فساد هنر است نه حذف ارز ترجیحی

عزت‌الله یوسفیان ملا، فعال سیاسی اصولگرا از جمله سیاسیونی است که در این زمینه بارها هشدار داده است. او در گفت‌وگو با «نامه نیوز» افزایش احتمالی نرخ بنزین در ادامه طرح جدید توزیع بنزین را «بازی با آتش» خوانده و تاکید می‌کند  که باید از تجربیات درس گرفت. این نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه «یقین بدانید که با این کارها اتفاق بدی خواهد افتاد» گفت: «این بازی با آتش است. آتشی که ممکن است شعله آن به جاهای دیگری بکشد که اصلا فکرش را نمی‌کنیم.» وی با تاکید بر اینکه «نباید مساله را ساده دید» گفت: «همین مساله قزاقستان را ببینید. این اتفاق چندین سال پیش هم افتاد . یعنی در زمان مراد نیازف حرکتی صورت گرفت و اعتراضاتی شکل گرفت و سرکوب شد. یوسفیان ملا تاکید کرد: «در این شرایط که کشور از مشکلات فعلی خلاص نشده حیف است که آقایان مساله دیگری بتراشند و مشکل جدید درست کنند. الان همه نگران حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و عواقب آن هستند. اگر این ارز موجب دزدی و فساد است باید مانع از افزایش فساد شد. هنر دولت به این است که با کنترل فسادها، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بدهد». این فعال سیاسی اصولگرا ضمن اشاره به اینکه باید از تجارب داخلی و خارجی مشابه درس گرفت، گفت: «متاسفانه درس نمی‌گیریم چون اگر می‌گرفتیم حتما این کارها را نمی‌کردیم. عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.»

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84255/

ارسال دیدگاه شما