استفاده از ظرفیت انبوه‏‏‌سازان در ساخت‌وساز تهران

استفاده از ظرفیت انبوه‏‏‌سازان در ساخت‌وساز تهران

معاون شهردار تهران از چندمرحله‌ای کردن صدور پروانه به‌منظور کاهش زمان صدور خبر داد و گفت: می‌خواهیم پروانه‌ها را به پروانه‌های مختلف تقسیم کنیم و پروانه یک و دو و سه داشته باشیم تا فرایند صدور کاهش یابد. حمیدرضا سارمی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به سؤالی درباره ادامه روند طولانی بودن زمان صدور پروانه در شهر تهران و تدابیر معاونت شهرسازی در این زمینه گفت: تدبیر ما این است که در راستای کاهش صدور پروانه اقداماتی انجام دهیم. برای مثال بخش‌های کنترل نقشه، نظارت، آتش‌نشانی، فضای سبز، بازدید، نقشه‌نما و مسائل ژوتکنیک زمانی از صدور پروانه را به خود اختصاص می‌دهند، از همین رو می‌خواهیم تعدادی از این زمان‌ها را به بعد از صدور پروانه موکول کنیم. درواقع می‌خواهیم پروانه‌ها را به پروانه‌های مختلف تقسیم کنیم. وی در واکنش به اینکه رئیس شورای شهر نسبت به‌عمد تحقق درآمدهای شهرسازی در مناطق انتقاد داشتند، اظهار کرد: وضع ما خوب است و روبه‌جلو هستیم. به دلیل اقداماتی که در دو ماه گذشته انجام‌شده است، فرایند صدور پروانه تسهیل می‌یابد و با مالکین و انبوه‌سازان صحبت می‌شود که ورود پیدا کنند. باید بتوانیم از ظرفیت لشکر انبوه‌سازان که برخی از آن‌ها سالیان سال مورد بی‌مهری قرارگرفته‌اند در ساخت‌وساز تهران استفاده کنیم. سارمی درباره صدور پروانه و ساخت‌وساز در مناطق جنوبی پایتخت اظهار کرد: در این مناطق تسهیلات بیشتری ارائه خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84288/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

استفاده از ظرفیت انبوه‏‏‌سازان در ساخت‌وساز تهران

استفاده از ظرفیت انبوه‏‏‌سازان در ساخت‌وساز تهران

معاون شهردار تهران از چندمرحله‌ای کردن صدور پروانه به‌منظور کاهش زمان صدور خبر داد و گفت: می‌خواهیم پروانه‌ها را به پروانه‌های مختلف تقسیم کنیم و پروانه یک و دو و سه داشته باشیم تا فرایند صدور کاهش یابد. حمیدرضا سارمی در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به سؤالی درباره ادامه روند طولانی بودن زمان صدور پروانه در شهر تهران و تدابیر معاونت شهرسازی در این زمینه گفت: تدبیر ما این است که در راستای کاهش صدور پروانه اقداماتی انجام دهیم. برای مثال بخش‌های کنترل نقشه، نظارت، آتش‌نشانی، فضای سبز، بازدید، نقشه‌نما و مسائل ژوتکنیک زمانی از صدور پروانه را به خود اختصاص می‌دهند، از همین رو می‌خواهیم تعدادی از این زمان‌ها را به بعد از صدور پروانه موکول کنیم. درواقع می‌خواهیم پروانه‌ها را به پروانه‌های مختلف تقسیم کنیم. وی در واکنش به اینکه رئیس شورای شهر نسبت به‌عمد تحقق درآمدهای شهرسازی در مناطق انتقاد داشتند، اظهار کرد: وضع ما خوب است و روبه‌جلو هستیم. به دلیل اقداماتی که در دو ماه گذشته انجام‌شده است، فرایند صدور پروانه تسهیل می‌یابد و با مالکین و انبوه‌سازان صحبت می‌شود که ورود پیدا کنند. باید بتوانیم از ظرفیت لشکر انبوه‌سازان که برخی از آن‌ها سالیان سال مورد بی‌مهری قرارگرفته‌اند در ساخت‌وساز تهران استفاده کنیم. سارمی درباره صدور پروانه و ساخت‌وساز در مناطق جنوبی پایتخت اظهار کرد: در این مناطق تسهیلات بیشتری ارائه خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84288/

ارسال دیدگاه شما