عضو اتاق بازرگانی:

درآمد جوابگوی گرانی نیست

درآمد جوابگوی گرانی نیست

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با شفقنا، درباره وضعیت فعلی معیشت مردم و اقدامات لازم در این زمینه، اظهار کرد: برای اینکه معیشت مردم بهبود یابد باید تولید کشور و اشتغال افزایش پیدا کند. با تولید و اشتغال و نگهداری سطح قیمت‌ها می‌توانیم معیشت مردم را بهتر کنیم. با توجه به چنین فضایی که در اقتصاد مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم در یک خانواده ۵ نفرِ باید چهار نفر کار کنند تا یک نفر بتوانند معیشت خود را سپری کند. قیمت‌ها به نحوی در حال افزایش است که این سطح درآمد نمی‌تواند خودش را با آن سطح قیمت‌ها برای حداقل زندگی تطبیق دهد. وی ادامه داد: طبیعی است که سطح معیشت به هم بخورد، اگر اوضاع‌واحوال به‌گونه‌ای شود که در همین خانواده ۵ نفرِ، دو نفر سرکار بروند، مثلاً دوتا ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند که مجموعاً ۱۰ میلیون می‌شود و سطح هزینه‌ها را ثابت نگه‌داریم، این خانواده از حداقل رفاه معیشتی برخوردار می‌شوند و بعد از گذشت یک سال که مقداری درآمدشان افزایش پیدا کند و سطح قیمت‌ها را هم ثابت نگه‌داریم و این دو تا ۵ میلیون ۱۲ میلیون تومان درآمد در ماه شود، با این درآمد می‌شود علاوه بر معیشت حداقل یک‌نفس راحت‌تری هم بکشند، پس اشتغال در جریان تولید این اتفاقات را به دنبال دارد. این عضو اتاق بازرگانی گفت: هرچقدر هم که ما تولید کنیم و به تولید بها دهیم می‌توانیم قیمت تمام‌شده کالا را در داخل کشور کاهش دهیم. به دلیل اینکه یک واحد تولیدی که قرار هست روزی ۱۰۰ واحد تولید کند، یک هزینه‌های ثابت و یک هزینه‌های متغیری دارد. هزینه‌های ثابت مواردی هستند که ارتباط با تولید ندارد، یعنی شما یک واحد و یا صد واحد تولید کنید، هزینه ثابت است. بنابراین، اگر شما به‌جای ۱۰۰ واحد ۵۰ واحد تولید کنید قیمت تمام‌شده شما به دلیل هزینه‌های ثابت که روی ۵۰ واحد تولیدی سرشکن می‌شود، بالا می‌رود و اگر شما از ۱۰۰ درصد ظرفیت کارخانه استفاده کنید و روزی ۱۰۰ واحد تولید کنید، قیمت تمام‌شده شما به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند و وقتی قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کرد، مصرف‌کننده راحت‌تر می‌تواند خرید کند. بنابراین، چرخه عرضه و تقاضا به نحوی می‌چرخد که کارخانه بتواند سر پا بماند. دانشمند گفت: مگر قرار است کسی قیمت کالاها را کنترل کند؟ قیمت‌ها باید در شرایط رقابتی کنترل شوند که آن‌هم نمی‌شود. متأسفانه در این زمینه نیز مثل بقیه زمینه‌های دیگر هیچ‌وقت موفق نبودیم. نه‌فقط این دولت بلکه دولت‌های قبلی هم موفق نبودند البته نه ایران و نه هیچ کشوری در دنیا حتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم که کسی که گران می‌فروخت را زندان و اعدام می‌کرد هم نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند. قیمت‌ها را باید شورای رقابت در بازار کنترل کند. رقابت در بازار در شرایط ثبات اقتصادی به وجود می‌آید. ما باید ثبات اقتصادی و تولید داشته باشیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84308/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عضو اتاق بازرگانی:

درآمد جوابگوی گرانی نیست

درآمد جوابگوی گرانی نیست

مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با شفقنا، درباره وضعیت فعلی معیشت مردم و اقدامات لازم در این زمینه، اظهار کرد: برای اینکه معیشت مردم بهبود یابد باید تولید کشور و اشتغال افزایش پیدا کند. با تولید و اشتغال و نگهداری سطح قیمت‌ها می‌توانیم معیشت مردم را بهتر کنیم. با توجه به چنین فضایی که در اقتصاد مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم در یک خانواده ۵ نفرِ باید چهار نفر کار کنند تا یک نفر بتوانند معیشت خود را سپری کند. قیمت‌ها به نحوی در حال افزایش است که این سطح درآمد نمی‌تواند خودش را با آن سطح قیمت‌ها برای حداقل زندگی تطبیق دهد. وی ادامه داد: طبیعی است که سطح معیشت به هم بخورد، اگر اوضاع‌واحوال به‌گونه‌ای شود که در همین خانواده ۵ نفرِ، دو نفر سرکار بروند، مثلاً دوتا ۵ میلیون تومان درآمد داشته باشند که مجموعاً ۱۰ میلیون می‌شود و سطح هزینه‌ها را ثابت نگه‌داریم، این خانواده از حداقل رفاه معیشتی برخوردار می‌شوند و بعد از گذشت یک سال که مقداری درآمدشان افزایش پیدا کند و سطح قیمت‌ها را هم ثابت نگه‌داریم و این دو تا ۵ میلیون ۱۲ میلیون تومان درآمد در ماه شود، با این درآمد می‌شود علاوه بر معیشت حداقل یک‌نفس راحت‌تری هم بکشند، پس اشتغال در جریان تولید این اتفاقات را به دنبال دارد. این عضو اتاق بازرگانی گفت: هرچقدر هم که ما تولید کنیم و به تولید بها دهیم می‌توانیم قیمت تمام‌شده کالا را در داخل کشور کاهش دهیم. به دلیل اینکه یک واحد تولیدی که قرار هست روزی ۱۰۰ واحد تولید کند، یک هزینه‌های ثابت و یک هزینه‌های متغیری دارد. هزینه‌های ثابت مواردی هستند که ارتباط با تولید ندارد، یعنی شما یک واحد و یا صد واحد تولید کنید، هزینه ثابت است. بنابراین، اگر شما به‌جای ۱۰۰ واحد ۵۰ واحد تولید کنید قیمت تمام‌شده شما به دلیل هزینه‌های ثابت که روی ۵۰ واحد تولیدی سرشکن می‌شود، بالا می‌رود و اگر شما از ۱۰۰ درصد ظرفیت کارخانه استفاده کنید و روزی ۱۰۰ واحد تولید کنید، قیمت تمام‌شده شما به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند و وقتی قیمت تمام‌شده کاهش پیدا کرد، مصرف‌کننده راحت‌تر می‌تواند خرید کند. بنابراین، چرخه عرضه و تقاضا به نحوی می‌چرخد که کارخانه بتواند سر پا بماند. دانشمند گفت: مگر قرار است کسی قیمت کالاها را کنترل کند؟ قیمت‌ها باید در شرایط رقابتی کنترل شوند که آن‌هم نمی‌شود. متأسفانه در این زمینه نیز مثل بقیه زمینه‌های دیگر هیچ‌وقت موفق نبودیم. نه‌فقط این دولت بلکه دولت‌های قبلی هم موفق نبودند البته نه ایران و نه هیچ کشوری در دنیا حتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم که کسی که گران می‌فروخت را زندان و اعدام می‌کرد هم نتوانست قیمت‌ها را کنترل کند. قیمت‌ها را باید شورای رقابت در بازار کنترل کند. رقابت در بازار در شرایط ثبات اقتصادی به وجود می‌آید. ما باید ثبات اقتصادی و تولید داشته باشیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84308/

ارسال دیدگاه شما