کشف نانو پلاستیک در قطب شمال و جنوب!

کشف نانو پلاستیک در قطب شمال و جنوب!

مشاهده آلودگی پلاستیکی از قله اورست تا اعماق اقیانوس‌ها
برای اولین بار آلودگی نانو پلاستیک در مناطق قطبی شمال و جنوب زمین شناسایی شده است که نشان می‌دهد این ذرات بسیار ریز، اکنون در سراسر جهان فراگیر شده‌اند. به گزارش ایسنا، تجزیه‌وتحلیل کلاهک یخی گرینلند نشان داد که آلودگی نانو پلاستیک حداقل ۵۰ سال است که این منطقه دورافتاده را آلوده کرده است. کارشناسان همچنین متوجه شدند که یک‌چهارم این ذرات مربوط به لاستیک خودروهاست. نانو ذرات بسیار سبک هستند و این‌طور تصور می‌شود که با وزش باد از شهرهای آمریکای شمالی و آسیا روانه گرینلند شده باشند. نانو پلاستیک‌های موجود در یخ دریای قطب جنوب نیز احتمالاً از طریق جریان‌های اقیانوسی به این قاره دوردست منتقل ‌شده‌اند. به گفته کارشناسان، پلاستیک‌ها بخشی از کوکتل آلودگی شیمیایی هستند که سیاره زمین را فراگرفته و از حد ایمن برای سلامت بشر عبور کرده است. آلودگی پلاستیکی از قله اورست تا اعماق اقیانوس‌ها مشاهده شده است. افراد به‌طور ناخواسته میکرو پلاستیک‌ها را وارد بدن خود کرده و تنفس می‌کنند که ممکن است این ذرات باعث آسیب به سلول‌های بدن شود.دراین‌ارتباط متخصصان هلندی اظهار داشتند: «نانو پلاستیک‌ها را در گوشه‌های دور زمین و هم در مناطق قطب جنوب و شمال، شناسایی کردیم. نانو پلاستیک‌ها در مقایسه با میکرو پلاستیک‌ها ازنظر سم‌شناسی بسیار فعال هستند و به همین دلیل این موضوع بسیار مهم است.» پیش‌ازاین میکرو پلاستیک‌ها در یخ‌های قطب شمال یافت شده بودند، اما محققان هلندی روش‌های تشخیصی جدیدی را برای تجزیه‌وتحلیل نانو ذرات بسیار کوچک‌تر ارائه کردند. همچنین در تحقیقات گذشته نشان داده شد که ذرات بسیار ریز تایرها احتمالاً منبع اصلی میکرو پلاستیک‌ها در اقیانوس‌ها هستند و در تحقیقات جدید شواهد بیشتری در این رابطه ارائه شده است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84586/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کشف نانو پلاستیک در قطب شمال و جنوب!

کشف نانو پلاستیک در قطب شمال و جنوب!

مشاهده آلودگی پلاستیکی از قله اورست تا اعماق اقیانوس‌ها
برای اولین بار آلودگی نانو پلاستیک در مناطق قطبی شمال و جنوب زمین شناسایی شده است که نشان می‌دهد این ذرات بسیار ریز، اکنون در سراسر جهان فراگیر شده‌اند. به گزارش ایسنا، تجزیه‌وتحلیل کلاهک یخی گرینلند نشان داد که آلودگی نانو پلاستیک حداقل ۵۰ سال است که این منطقه دورافتاده را آلوده کرده است. کارشناسان همچنین متوجه شدند که یک‌چهارم این ذرات مربوط به لاستیک خودروهاست. نانو ذرات بسیار سبک هستند و این‌طور تصور می‌شود که با وزش باد از شهرهای آمریکای شمالی و آسیا روانه گرینلند شده باشند. نانو پلاستیک‌های موجود در یخ دریای قطب جنوب نیز احتمالاً از طریق جریان‌های اقیانوسی به این قاره دوردست منتقل ‌شده‌اند. به گفته کارشناسان، پلاستیک‌ها بخشی از کوکتل آلودگی شیمیایی هستند که سیاره زمین را فراگرفته و از حد ایمن برای سلامت بشر عبور کرده است. آلودگی پلاستیکی از قله اورست تا اعماق اقیانوس‌ها مشاهده شده است. افراد به‌طور ناخواسته میکرو پلاستیک‌ها را وارد بدن خود کرده و تنفس می‌کنند که ممکن است این ذرات باعث آسیب به سلول‌های بدن شود.دراین‌ارتباط متخصصان هلندی اظهار داشتند: «نانو پلاستیک‌ها را در گوشه‌های دور زمین و هم در مناطق قطب جنوب و شمال، شناسایی کردیم. نانو پلاستیک‌ها در مقایسه با میکرو پلاستیک‌ها ازنظر سم‌شناسی بسیار فعال هستند و به همین دلیل این موضوع بسیار مهم است.» پیش‌ازاین میکرو پلاستیک‌ها در یخ‌های قطب شمال یافت شده بودند، اما محققان هلندی روش‌های تشخیصی جدیدی را برای تجزیه‌وتحلیل نانو ذرات بسیار کوچک‌تر ارائه کردند. همچنین در تحقیقات گذشته نشان داده شد که ذرات بسیار ریز تایرها احتمالاً منبع اصلی میکرو پلاستیک‌ها در اقیانوس‌ها هستند و در تحقیقات جدید شواهد بیشتری در این رابطه ارائه شده است.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84586/

ارسال دیدگاه شما