دریافت مالیات پلکانی از حقوق‌بگیران

دریافت مالیات پلکانی از حقوق‌بگیران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات ستانی از حقوق‌بگیران را پلکانی مطرح کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مجتبی رضا خواه گفت: معتقدیم آنچه در خصوص مالیات پلکانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده، ناقص است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که سال گذشته بررسی شد، مالیات را تا ۲۵ درصد اخذ می‌کردند و در مجلس آن را تا ۳۵ درصد افزایش داد، اما امسال تا ۲۰ درصد در مورد مالیات بر حقوق صحبت شده است. او گفت: پیشنهادشده است که مالیات برای حقوق بالاتر افزایش پیدا کند. امسال حداقل حقوق ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر حقوق ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که یک‌فاصله تقریباً ۸ برابری بین آن‌ها وجود دارد و باید عدالت در حوزه مالیات رعایت شود. به گفته رضا خواه سقف افزایش حقوق نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد است زمانی که حداکثر حقوق نیز نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش پیداکرده است چرا باید مالیات کاهش پیدا کند؟ سازمان برنامه معتقد است که برای افزایش بیش از ۱۰ درصد باید از بانک مرکزی استقراض کند. میر کاظمی درباره چرایی افزایش ۱۰ درصدی حقوق گفته بود؛ تعادل در افزایش حقوق را متوسط ۱۰ درصد قرار می‌دهیم. از طرفی دیگر منجر به رشد قدرت خرید مردم خواهیم شد. البته افزایش ۳۹ درصدی برای حداقل بگیران در لایحه بودجه سال آتی که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است هم در نظر گرفته‌شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84752/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دریافت مالیات پلکانی از حقوق‌بگیران

دریافت مالیات پلکانی از حقوق‌بگیران

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مالیات ستانی از حقوق‌بگیران را پلکانی مطرح کرده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، مجتبی رضا خواه گفت: معتقدیم آنچه در خصوص مالیات پلکانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ آمده، ناقص است. در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که سال گذشته بررسی شد، مالیات را تا ۲۵ درصد اخذ می‌کردند و در مجلس آن را تا ۳۵ درصد افزایش داد، اما امسال تا ۲۰ درصد در مورد مالیات بر حقوق صحبت شده است. او گفت: پیشنهادشده است که مالیات برای حقوق بالاتر افزایش پیدا کند. امسال حداقل حقوق ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداکثر حقوق ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است که یک‌فاصله تقریباً ۸ برابری بین آن‌ها وجود دارد و باید عدالت در حوزه مالیات رعایت شود. به گفته رضا خواه سقف افزایش حقوق نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد است زمانی که حداکثر حقوق نیز نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش پیداکرده است چرا باید مالیات کاهش پیدا کند؟ سازمان برنامه معتقد است که برای افزایش بیش از ۱۰ درصد باید از بانک مرکزی استقراض کند. میر کاظمی درباره چرایی افزایش ۱۰ درصدی حقوق گفته بود؛ تعادل در افزایش حقوق را متوسط ۱۰ درصد قرار می‌دهیم. از طرفی دیگر منجر به رشد قدرت خرید مردم خواهیم شد. البته افزایش ۳۹ درصدی برای حداقل بگیران در لایحه بودجه سال آتی که ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است هم در نظر گرفته‌شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/84752/

ارسال دیدگاه شما