سردار سپهر: رئیس بیمارستان مجاز است به بی حجاب‌ها خدمات ندهد

سردار سپهر: رئیس بیمارستان مجاز است به بی حجاب‌ها خدمات ندهد

مشاور وزیر کشور با اشاره به تلاش دشمنان برای ترویج بی عفتی و انحرافات اخلاقی در جامعه، گفت: مسئولان باید آتش به اختیار عمل کنند.سردار محمدحسین سپهر صبح پنج شنبه در جلسه قرارگاه عفاف و حجاب گیلان در سالن غدیر استانداری، اظهار کرد: عفاف و حجاب از واجبات مسلم دینی و مطالبه مراجع تقلید، رهبری و رؤسای قوا و نخبگان و متدینین ترویج عفاف و حجاب در جامعه است.مشاور وزیر کشور با بیان اینکه عفاف و حجاب تنها یک آسیب فرهنگی نیست و در همه عرصه‌ها تهدید می‌شویم، افزود: یکی از اهرم‌های مقابله با اساس انقلاب اسلامی، حجاب است.وی با اشاره به اینکه توسعه فرهنگ بی غیرتی و بی عفتی رأس تهاجم فرهنگی دشمن است، بیان کرد: با شبکه‌های پیچیده سازماندهی شده ترویج بی عفتی و بی حجابی و انحرافات اخلاقی در جامعه مواجه هستیم لذا منتظر دستور نباشید.وی تصریح کرد: رئیس بیمارستان مجاز است با مراجعه کنندگان بی حجاب برخورد کند و به او خدمات ندهد زیرا آن شخص در حال انجام یک کار غیرقانونی و جرم است. سردار سپهر با بیان اینکه اگر این روند ادامه یابد از کشورهایی نظیر ترکیه نیز بدتر می‌شویم، گفت: حجاب تنها پوشش چادر سیاه نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87845/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سردار سپهر: رئیس بیمارستان مجاز است به بی حجاب‌ها خدمات ندهد

سردار سپهر: رئیس بیمارستان مجاز است به بی حجاب‌ها خدمات ندهد

مشاور وزیر کشور با اشاره به تلاش دشمنان برای ترویج بی عفتی و انحرافات اخلاقی در جامعه، گفت: مسئولان باید آتش به اختیار عمل کنند.سردار محمدحسین سپهر صبح پنج شنبه در جلسه قرارگاه عفاف و حجاب گیلان در سالن غدیر استانداری، اظهار کرد: عفاف و حجاب از واجبات مسلم دینی و مطالبه مراجع تقلید، رهبری و رؤسای قوا و نخبگان و متدینین ترویج عفاف و حجاب در جامعه است.مشاور وزیر کشور با بیان اینکه عفاف و حجاب تنها یک آسیب فرهنگی نیست و در همه عرصه‌ها تهدید می‌شویم، افزود: یکی از اهرم‌های مقابله با اساس انقلاب اسلامی، حجاب است.وی با اشاره به اینکه توسعه فرهنگ بی غیرتی و بی عفتی رأس تهاجم فرهنگی دشمن است، بیان کرد: با شبکه‌های پیچیده سازماندهی شده ترویج بی عفتی و بی حجابی و انحرافات اخلاقی در جامعه مواجه هستیم لذا منتظر دستور نباشید.وی تصریح کرد: رئیس بیمارستان مجاز است با مراجعه کنندگان بی حجاب برخورد کند و به او خدمات ندهد زیرا آن شخص در حال انجام یک کار غیرقانونی و جرم است. سردار سپهر با بیان اینکه اگر این روند ادامه یابد از کشورهایی نظیر ترکیه نیز بدتر می‌شویم، گفت: حجاب تنها پوشش چادر سیاه نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/87845/

ارسال دیدگاه شما