افزایش قیمت ۷۰۰ قلم کالا و خدمات

افزایش قیمت ۷۰۰ قلم کالا و خدمات

حسن لطفی نماینده مجلس گفته تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که به واسطه افزایش قیمت چهار کالای مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات، ۷۰۰ نوع کالا و خدمات دیگر هم با افزایش نرخ روبرو شده است.حسن لطفی نماینده رزن در مجلس یازدهم معتقد است قول دولت سیزدهم در خصوص عدم‌گرانی‌ها به واقعیت نرسید و اکنون کالا‌های زیادی با افزایش نرخ روبرو شدند. او به رویداد۲۴ گفت: دولت یارانه‌ای را به اکثریت جامعه پرداخت کرده است و از سوی دیگر، برخی وزرای دولت پس از آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی به مردم قول دادند، گرانی روی اقلام دیگر اعمال نخواهد شد، اما نظر کارشناسان اقتصادی و همچنین تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که به واسطه افزایش قیمت این چهار کالا، ۷۰۰ نوع کالا و خدمات دیگر هم با افزایش نرخ روبرو شدند.لطفی تصریح کرد: اگر دولت برنامه منسجمی برای پیشگیری از تورمی که اتفاق افتاده، نداشته باشد، چالش‌های پیش‌رو، حتمی است. بنده به عنوان نماینده مردم به دولت سیزدهم انتقاد دارم. ما یارانه‌های پنهان زیادی در کشور داریم که بخش عمده آن در صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان و... است. چرا آزادسازی قیمت‌ها از این بخش‌ها شروع نشد و چرا روندی در پیش گرفته شد که مستقیماً زندگی اقشار ضعیف جامعه تحت تاثیر قرار بگیرد؟

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88196/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

افزایش قیمت ۷۰۰ قلم کالا و خدمات

افزایش قیمت ۷۰۰ قلم کالا و خدمات

حسن لطفی نماینده مجلس گفته تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که به واسطه افزایش قیمت چهار کالای مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات، ۷۰۰ نوع کالا و خدمات دیگر هم با افزایش نرخ روبرو شده است.حسن لطفی نماینده رزن در مجلس یازدهم معتقد است قول دولت سیزدهم در خصوص عدم‌گرانی‌ها به واقعیت نرسید و اکنون کالا‌های زیادی با افزایش نرخ روبرو شدند. او به رویداد۲۴ گفت: دولت یارانه‌ای را به اکثریت جامعه پرداخت کرده است و از سوی دیگر، برخی وزرای دولت پس از آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی به مردم قول دادند، گرانی روی اقلام دیگر اعمال نخواهد شد، اما نظر کارشناسان اقتصادی و همچنین تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که به واسطه افزایش قیمت این چهار کالا، ۷۰۰ نوع کالا و خدمات دیگر هم با افزایش نرخ روبرو شدند.لطفی تصریح کرد: اگر دولت برنامه منسجمی برای پیشگیری از تورمی که اتفاق افتاده، نداشته باشد، چالش‌های پیش‌رو، حتمی است. بنده به عنوان نماینده مردم به دولت سیزدهم انتقاد دارم. ما یارانه‌های پنهان زیادی در کشور داریم که بخش عمده آن در صنایع مادر مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان و... است. چرا آزادسازی قیمت‌ها از این بخش‌ها شروع نشد و چرا روندی در پیش گرفته شد که مستقیماً زندگی اقشار ضعیف جامعه تحت تاثیر قرار بگیرد؟

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/88196/

ارسال دیدگاه شما