پرواز در کلات نادر

پرواز در کلات نادر

شهرستان کلات نادر به خاطر کوهپایه‌های فراوان یکی از مکان‌های مناسب برای یک سایت پروازی است. سایت پرواز پاراگلایدر کلات در منطقه کوهپایه هزار مسجد و ۵ کیلومتری جاده کلات به درگز واقع شده که به دلیل ارتفاع مناسب امکان استارت پرواز با پاراگلایدر را بر فراز آسمان فراهم می‌کند. وجود ارتفاعات مناسب و شرایط آب و هوایی پایدار در شهرستان کلات نادر، پتانسیل ویژه‌ای در این منطقه برای انجام این ورزش‌ها فراهم آورده است. ایجاد زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان کلات نادر نقش بسزایی در توسعه توریسم منطقه خواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89062/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پرواز در کلات نادر

پرواز در کلات نادر

شهرستان کلات نادر به خاطر کوهپایه‌های فراوان یکی از مکان‌های مناسب برای یک سایت پروازی است. سایت پرواز پاراگلایدر کلات در منطقه کوهپایه هزار مسجد و ۵ کیلومتری جاده کلات به درگز واقع شده که به دلیل ارتفاع مناسب امکان استارت پرواز با پاراگلایدر را بر فراز آسمان فراهم می‌کند. وجود ارتفاعات مناسب و شرایط آب و هوایی پایدار در شهرستان کلات نادر، پتانسیل ویژه‌ای در این منطقه برای انجام این ورزش‌ها فراهم آورده است. ایجاد زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان کلات نادر نقش بسزایی در توسعه توریسم منطقه خواهد داشت.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89062/

ارسال دیدگاه شما