آمار نگران‌کننده سازمان جهانی بهداشت

یک میلیارد نفر در جهان دچار اختلالات روان

یک میلیارد نفر در جهان دچار اختلالات روان

جدیدترین بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که نزدیک به یک میلیارد نفر از مردم جهان از شکلی از اختلالات روان رنج می‌برند. همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که از هر هفت نوجوان یک نفر به این اختلالات دچار است این آمار می‌تواند نگران‌کننده‌تر باشد. به گزارش ایسنا، این سازمان اعلام کرد: در سال نخست همه‌گیری کووید-۱۹ میزان ابتلا به اختلالات شایع روان از قبیل افسردگی و اضطراب بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. «تدروس آدهانوم» دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت: تمامی افراد به‌گونه‌ای با بیماران مبتلابه اختلالات روان مواجه هستند. برخورداری از سلامت روان به مفهوم سلامت جسم است. ارتباط بین سلامت روان و سلامت عمومی، حقوق بشر و توسعه اجتماعی-اقتصادی به این معناست که تغییر سیاست و عملکرد در سلامت روان می‌تواند مزایای واقعی و اساسی برای افراد، جوامع و کشورها به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذاری روی سلامت روان، سرمایه‌گذاری برای برخورداری از زندگی و آینده بهتر برای همه است. در گزارش این سازمان آمده است: حتی پیش از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ تنها تعداد محدودی از افراد که به کمک نیاز داشتند به درمان‌های مؤثر و باکیفیت دسترسی داشتند. به‌طور مثال، بیش از ۷۰ درصد از افراد مبتلابه روان‌پریشی در جهان از دریافت کمک محروم بوده‌اند. شکاف میان کشورهای فقیر و غنی تأکید کننده دسترسی نابرابر به خدمات سلامت روان است چراکه در کشورهایی با میزان درآمد بالا از هر ۱۰ بیمار مبتلابه روان‌پریشی هفت نفر تحت درمان قرار دارد درحالی‌که این آمار در کشورهای ضعیف تنها ۱۲ درصد است. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، این وضعیت در مورد بیماری افسردگی شدیدتر است چراکه شکاف دسترسی به خدمات مراقبتی در تمامی کشورها ازجمله کشورهای با میزان درآمد بالا نیز زیاد است و تنها یک‌سوم افرادی که از افسردگی رنج می‌برند، خدمات مراقبت روان را دریافت می‌کنند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89067/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

آمار نگران‌کننده سازمان جهانی بهداشت

یک میلیارد نفر در جهان دچار اختلالات روان

یک میلیارد نفر در جهان دچار اختلالات روان

جدیدترین بررسی‌های سازمان جهانی بهداشت حاکی از آن است که نزدیک به یک میلیارد نفر از مردم جهان از شکلی از اختلالات روان رنج می‌برند. همچنین با در نظر گرفتن این موضوع که از هر هفت نوجوان یک نفر به این اختلالات دچار است این آمار می‌تواند نگران‌کننده‌تر باشد. به گزارش ایسنا، این سازمان اعلام کرد: در سال نخست همه‌گیری کووید-۱۹ میزان ابتلا به اختلالات شایع روان از قبیل افسردگی و اضطراب بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته است. «تدروس آدهانوم» دبیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت: تمامی افراد به‌گونه‌ای با بیماران مبتلابه اختلالات روان مواجه هستند. برخورداری از سلامت روان به مفهوم سلامت جسم است. ارتباط بین سلامت روان و سلامت عمومی، حقوق بشر و توسعه اجتماعی-اقتصادی به این معناست که تغییر سیاست و عملکرد در سلامت روان می‌تواند مزایای واقعی و اساسی برای افراد، جوامع و کشورها به همراه داشته باشد. سرمایه‌گذاری روی سلامت روان، سرمایه‌گذاری برای برخورداری از زندگی و آینده بهتر برای همه است. در گزارش این سازمان آمده است: حتی پیش از آغاز همه‌گیری کووید-۱۹ تنها تعداد محدودی از افراد که به کمک نیاز داشتند به درمان‌های مؤثر و باکیفیت دسترسی داشتند. به‌طور مثال، بیش از ۷۰ درصد از افراد مبتلابه روان‌پریشی در جهان از دریافت کمک محروم بوده‌اند. شکاف میان کشورهای فقیر و غنی تأکید کننده دسترسی نابرابر به خدمات سلامت روان است چراکه در کشورهایی با میزان درآمد بالا از هر ۱۰ بیمار مبتلابه روان‌پریشی هفت نفر تحت درمان قرار دارد درحالی‌که این آمار در کشورهای ضعیف تنها ۱۲ درصد است. بنابر اعلام سازمان جهانی بهداشت، این وضعیت در مورد بیماری افسردگی شدیدتر است چراکه شکاف دسترسی به خدمات مراقبتی در تمامی کشورها ازجمله کشورهای با میزان درآمد بالا نیز زیاد است و تنها یک‌سوم افرادی که از افسردگی رنج می‌برند، خدمات مراقبت روان را دریافت می‌کنند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89067/

ارسال دیدگاه شما