استیضاح و استعفا بدون برنامه فایده‌ای ندارد

استیضاح و استعفا بدون برنامه فایده‌ای ندارد

غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که از نظر شما رئیس دولت باید چه کاری انجام دهد تا هماهنگی میان نیروهای دولت بیشتر شود، گفت: قبل از استعفای آقای عبدالملکی، چند ماهی بود که بسیاری از کارشناسان عرصه اقتصاد و اقتصاد سیاسی دلسوزانه بر این تاکید کردند مهمترین مسئله‌ای که امروز جامعه ما با آن روبرو است مسائل معیشتی و اقتصادی است. 
ظریفیان گفت: امروز کشور فرصت استیضاح و استعفا و مسائلی از این دست را ندارد. فکر می‌کنم دولت با تجربه‌ای که در این مدت نه ماهه کسب کرده باید به شکل ضروری به اولویت‌های اقتصادی کشور که ما آن را در شکل‌های مختلف اعتراضی جامعه می‌بینیم توجه کرده و هرچه زودتر بازبینی در عملکرد اقتصادی مدیران خود داشته باشد و هر تغییری که لازم است را با استفاده از توانمندی و تجربه افراد بدهد، نیروهای جدید را بدون شعارها و حرف‌های توهمی به کار بگیرد و نکته دوم آنکه از افراد هماهنگ در سیستم اقتصادی خود استفاده کند. اگر دولت در این دور کار را انجام دهد، با حاشیه امنیت بیشتری مسائل را دنبال خواهد کرد و نگران این مسئله نخواهد بود که مجلس هر روز در مورد وزیر یا مسائل اقتصادی اعتراض و تهدید به استیضاح کند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89079/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

استیضاح و استعفا بدون برنامه فایده‌ای ندارد

استیضاح و استعفا بدون برنامه فایده‌ای ندارد

غلامرضا ظریفیان فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پاسخ به این سوال که از نظر شما رئیس دولت باید چه کاری انجام دهد تا هماهنگی میان نیروهای دولت بیشتر شود، گفت: قبل از استعفای آقای عبدالملکی، چند ماهی بود که بسیاری از کارشناسان عرصه اقتصاد و اقتصاد سیاسی دلسوزانه بر این تاکید کردند مهمترین مسئله‌ای که امروز جامعه ما با آن روبرو است مسائل معیشتی و اقتصادی است. 
ظریفیان گفت: امروز کشور فرصت استیضاح و استعفا و مسائلی از این دست را ندارد. فکر می‌کنم دولت با تجربه‌ای که در این مدت نه ماهه کسب کرده باید به شکل ضروری به اولویت‌های اقتصادی کشور که ما آن را در شکل‌های مختلف اعتراضی جامعه می‌بینیم توجه کرده و هرچه زودتر بازبینی در عملکرد اقتصادی مدیران خود داشته باشد و هر تغییری که لازم است را با استفاده از توانمندی و تجربه افراد بدهد، نیروهای جدید را بدون شعارها و حرف‌های توهمی به کار بگیرد و نکته دوم آنکه از افراد هماهنگ در سیستم اقتصادی خود استفاده کند. اگر دولت در این دور کار را انجام دهد، با حاشیه امنیت بیشتری مسائل را دنبال خواهد کرد و نگران این مسئله نخواهد بود که مجلس هر روز در مورد وزیر یا مسائل اقتصادی اعتراض و تهدید به استیضاح کند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89079/

ارسال دیدگاه شما