فرماندار مهران: عراق بدون ویزا زائر نمی پذیرد

فرماندار مهران: عراق بدون ویزا زائر نمی پذیرد

فرماندار مهران با اشاره به بازگشایی مرز مهران، گفت: زائران فقط به صورت کاروانی می توانند از مرز مهران تردد کنند.
علی عباس شفیعی اظهار داشت: تردد انفرادی زائران به عتبات عالیات ممنوع است، زائران فقط به صورت کاروانی می‌توانند از مرز مهران به عتبات عالیات مشرف شوند.
وی افزود: با توجه به توافقات به عمل آمده با سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق بنا بر این شده که روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مرزهای مهران و شلمچه در قالب کاروان به کشور عراق به عتبات عالیات سفر کنند.شفیعی اظهار کرد: سهم مرز مهران یک هزار و ۸۰۰ نفر روزانه و مرز شلمچه نیز ۷۰۰ نفر است.
فرماندار مهران ادامه داد: در خصوص ورود افراد به صورت انفرادی به مرز مهران تا این لحظه از طریق مقامات هیچ گونه ابلاغیه‌ای صادر نشده و کماکان عبور و مرور از مرز مهران به صورت رویه قبل است و افرادی که دارای ویزای رسمی کشور عراق باشند می‌توانند از مرز مهران سفر کنند.وی گفت: افراد به صورت انفرادی به مرز مهران مراجعه نکنند چون کشور عراق بدون ویزا پذیرشی در این خصوص ندارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89215/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

فرماندار مهران: عراق بدون ویزا زائر نمی پذیرد

فرماندار مهران: عراق بدون ویزا زائر نمی پذیرد

فرماندار مهران با اشاره به بازگشایی مرز مهران، گفت: زائران فقط به صورت کاروانی می توانند از مرز مهران تردد کنند.
علی عباس شفیعی اظهار داشت: تردد انفرادی زائران به عتبات عالیات ممنوع است، زائران فقط به صورت کاروانی می‌توانند از مرز مهران به عتبات عالیات مشرف شوند.
وی افزود: با توجه به توافقات به عمل آمده با سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و کشور عراق بنا بر این شده که روزانه ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از مرزهای مهران و شلمچه در قالب کاروان به کشور عراق به عتبات عالیات سفر کنند.شفیعی اظهار کرد: سهم مرز مهران یک هزار و ۸۰۰ نفر روزانه و مرز شلمچه نیز ۷۰۰ نفر است.
فرماندار مهران ادامه داد: در خصوص ورود افراد به صورت انفرادی به مرز مهران تا این لحظه از طریق مقامات هیچ گونه ابلاغیه‌ای صادر نشده و کماکان عبور و مرور از مرز مهران به صورت رویه قبل است و افرادی که دارای ویزای رسمی کشور عراق باشند می‌توانند از مرز مهران سفر کنند.وی گفت: افراد به صورت انفرادی به مرز مهران مراجعه نکنند چون کشور عراق بدون ویزا پذیرشی در این خصوص ندارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89215/

ارسال دیدگاه شما