یک‌پنجم فوت در محل کار در حوزه ساختمان است

یک‌پنجم فوت در محل کار در حوزه ساختمان است

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مشکل بیمه کارگران باید حل شود و افزایش ۱۰ برابری بیمه کارگران ساختمانی بر موارد زیادی تأثیر گذاشته است. به گزارش ایلنا، مهدی عباسی در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بیمه کارگران، اظهار کرد: تعدادی از کارگران ساختمانی در حادثه متروپل جان خود را از دست دادند و در این موارد به دلیل عدم برخورداری از بیمه اجتماعی، خانواده آنها از مستمری برخوردار نخواهند شد. عضو شورای اسلامی شهر تهران بابیان اینکه ارکان اصلی کارگر، کارفرما و کارگاه باعث شده بیمه کارگران ساختار مناسبی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار از هر پنج مرگ در محل کار یک مورد به مرگ در ساختمان برمی‌گردد. وی با اعلام اینکه یک‌میلیون ۷۰۰ هزار نفر و ۵۰ هزار نفر پیمانکاری و یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به صورت آزاد مشغول به کار هستند، تصریح کرد: کارگران نیازمند توجه ویژه در حوزه قانون‌گذاری هستند؛ از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که این موضوع را در دستور کار قرار دهند و از شهردار تهران نیز می‌خواهیم که پیگیری کرده و سازوکار فعالیت کارگران ساختمانی را جهت ارتقاء ساخت‌وساز فراهم کند. رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص گفت: کارفرمایان مبلغ بسیاری را به بیمه‌ها می‌پردازند اما کارگران بیمه نیستند و پول تنها به جیب بیمه‌ها می‌رود. افزایش ۱۰ برابری بیمه کارگران ساختمانی باعث شد به کارگران ظلم شود چون بیمه نیستند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89225/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

یک‌پنجم فوت در محل کار در حوزه ساختمان است

یک‌پنجم فوت در محل کار در حوزه ساختمان است

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مشکل بیمه کارگران باید حل شود و افزایش ۱۰ برابری بیمه کارگران ساختمانی بر موارد زیادی تأثیر گذاشته است. به گزارش ایلنا، مهدی عباسی در هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بیمه کارگران، اظهار کرد: تعدادی از کارگران ساختمانی در حادثه متروپل جان خود را از دست دادند و در این موارد به دلیل عدم برخورداری از بیمه اجتماعی، خانواده آنها از مستمری برخوردار نخواهند شد. عضو شورای اسلامی شهر تهران بابیان اینکه ارکان اصلی کارگر، کارفرما و کارگاه باعث شده بیمه کارگران ساختار مناسبی نداشته باشد، خاطرنشان کرد: بر اساس آمار سازمان بین‌المللی کار از هر پنج مرگ در محل کار یک مورد به مرگ در ساختمان برمی‌گردد. وی با اعلام اینکه یک‌میلیون ۷۰۰ هزار نفر و ۵۰ هزار نفر پیمانکاری و یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به صورت آزاد مشغول به کار هستند، تصریح کرد: کارگران نیازمند توجه ویژه در حوزه قانون‌گذاری هستند؛ از مجلس شورای اسلامی درخواست داریم که این موضوع را در دستور کار قرار دهند و از شهردار تهران نیز می‌خواهیم که پیگیری کرده و سازوکار فعالیت کارگران ساختمانی را جهت ارتقاء ساخت‌وساز فراهم کند. رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در این خصوص گفت: کارفرمایان مبلغ بسیاری را به بیمه‌ها می‌پردازند اما کارگران بیمه نیستند و پول تنها به جیب بیمه‌ها می‌رود. افزایش ۱۰ برابری بیمه کارگران ساختمانی باعث شد به کارگران ظلم شود چون بیمه نیستند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89225/

ارسال دیدگاه شما