هزینه نجومی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴

هزینه نجومی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴

دو سال دیگر به بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس باقی‌مانده است، اما نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌ها و امنیت این رویداد در حال افزایش است. دولت این کشور اعلام کرد که قیمت کل بازی‌ها در حال حاضر به حدود ۸.۳ میلیارد یورو (۱۱.۸ میلیارد دلار سنگاپور) شامل تسهیلات و سازمان، از بودجه اولیه ۶.۸ میلیارد یورویی اعلام شده در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است، اما هزینه نهایی احتمالاً بیشتر افزایش می‌یابد، زیرا فرانسه امنیت رویداد را افزایش می‌دهد و با هزینه‌های بالاتر از برنامه‌ریزی شده برای ساخت‌وساز و مصالح مواجه می‌شود. برنامه دولت فرانسه برای صف‌آرایی روزانه ۱۱ هزار مأمور پلیس در زمین و حداکثر ۲۵ هزار مأمور امنیتی برای جلوگیری از تکرار هرج‌ومرج در یک مسابقه فوتبال در ماه می قرار است به بودجه این رویداد اضافه کند. همچنین می‌تواند تحت تأثیر افزایش تورم قرار گیرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90455/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هزینه نجومی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴

هزینه نجومی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴

دو سال دیگر به بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس باقی‌مانده است، اما نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌ها و امنیت این رویداد در حال افزایش است. دولت این کشور اعلام کرد که قیمت کل بازی‌ها در حال حاضر به حدود ۸.۳ میلیارد یورو (۱۱.۸ میلیارد دلار سنگاپور) شامل تسهیلات و سازمان، از بودجه اولیه ۶.۸ میلیارد یورویی اعلام شده در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است، اما هزینه نهایی احتمالاً بیشتر افزایش می‌یابد، زیرا فرانسه امنیت رویداد را افزایش می‌دهد و با هزینه‌های بالاتر از برنامه‌ریزی شده برای ساخت‌وساز و مصالح مواجه می‌شود. برنامه دولت فرانسه برای صف‌آرایی روزانه ۱۱ هزار مأمور پلیس در زمین و حداکثر ۲۵ هزار مأمور امنیتی برای جلوگیری از تکرار هرج‌ومرج در یک مسابقه فوتبال در ماه می قرار است به بودجه این رویداد اضافه کند. همچنین می‌تواند تحت تأثیر افزایش تورم قرار گیرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90455/

ارسال دیدگاه شما