روایت استاد سروش محلاتی از روش نهی از منکر

روایت استاد سروش محلاتی از روش نهی از منکر

آیت‌الله محمد سروش محلاتی، پژوهشگر دینی  با تأکید بر لزوم توجه به عواقب روش‌های امربه‌معروف و نهی از منکر رایج در جامعه امروز تصریح کرد: گاهی روش امربه‌معروف و نهی از منکر اشتباه  ممکن است سبب فاصله گرفتن یک  فرد از دین شود و مسئولیت این فاصله گرفتن با فرد امرونهی کننده است. به گزارش شفقنا، این استاد دروس خارج حوزه علمیه گفت: ما در نهی از منکر موظف هستیم که به آثار اقدامات خود توجه و شیوه‌ای را انتخاب کنیم که سبب افزایش منکر نباشد؛ بلکه سبب کاهش آن شود. نباید برای رفع منکر، روش نامناسب انتخاب کرد. وی افزود: انسان‌ها از نظر ایمان و عمل صالح و رعایت موازین مختلف هستند. برخی رعایت حداکثری دارند که ما این افراد را با عنوان عادل می‌شناسیم؛ اما گروهی هستند که ایمان آن‌ها کمتر است و در نهایت به کسانی می‌رسیم که ایمانی ندارند. در امربه‌معروف و نهی از منکر تلاش می‌شود که افرادی که در میانه طیف قرار دارند، نقصشان کم شود و کمالشان افزایش یابد. قید تأثیرگذاری که در شروط امربه‌معروف آمده به همین موضوع اشاره دارد. امربه‌معروف و نهی از منکر موفق عیب و ایراد کار را کاهش می‌دهد و به کمال و رشد فرد می‌انجامد؛ اما گاهی برخی از امربه‌معروف‌ها و نهی از منکر‌ها به دلیل روش نسنجیده  تأثیر معکوس دارد. ممکن است فردی بگوید فقها گفته‌اند در برخی از جا‌ها نیاز به ضرب‌وجرح است. مثلاً فردی دارد دیگری را به قتل می‌رساند، باید سریع مانع او شد؛ اما تربیت باید در فضای مناسب انجام شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90665/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

روایت استاد سروش محلاتی از روش نهی از منکر

روایت استاد سروش محلاتی از روش نهی از منکر

آیت‌الله محمد سروش محلاتی، پژوهشگر دینی  با تأکید بر لزوم توجه به عواقب روش‌های امربه‌معروف و نهی از منکر رایج در جامعه امروز تصریح کرد: گاهی روش امربه‌معروف و نهی از منکر اشتباه  ممکن است سبب فاصله گرفتن یک  فرد از دین شود و مسئولیت این فاصله گرفتن با فرد امرونهی کننده است. به گزارش شفقنا، این استاد دروس خارج حوزه علمیه گفت: ما در نهی از منکر موظف هستیم که به آثار اقدامات خود توجه و شیوه‌ای را انتخاب کنیم که سبب افزایش منکر نباشد؛ بلکه سبب کاهش آن شود. نباید برای رفع منکر، روش نامناسب انتخاب کرد. وی افزود: انسان‌ها از نظر ایمان و عمل صالح و رعایت موازین مختلف هستند. برخی رعایت حداکثری دارند که ما این افراد را با عنوان عادل می‌شناسیم؛ اما گروهی هستند که ایمان آن‌ها کمتر است و در نهایت به کسانی می‌رسیم که ایمانی ندارند. در امربه‌معروف و نهی از منکر تلاش می‌شود که افرادی که در میانه طیف قرار دارند، نقصشان کم شود و کمالشان افزایش یابد. قید تأثیرگذاری که در شروط امربه‌معروف آمده به همین موضوع اشاره دارد. امربه‌معروف و نهی از منکر موفق عیب و ایراد کار را کاهش می‌دهد و به کمال و رشد فرد می‌انجامد؛ اما گاهی برخی از امربه‌معروف‌ها و نهی از منکر‌ها به دلیل روش نسنجیده  تأثیر معکوس دارد. ممکن است فردی بگوید فقها گفته‌اند در برخی از جا‌ها نیاز به ضرب‌وجرح است. مثلاً فردی دارد دیگری را به قتل می‌رساند، باید سریع مانع او شد؛ اما تربیت باید در فضای مناسب انجام شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90665/

ارسال دیدگاه شما