بالاترین نابرابری در استان سیستان و بلوچستان

بالاترین نابرابری در استان سیستان و بلوچستان

کرمان و یزد کمترین ضریب جینی رادارند. بر اساس گزارش مرکز آمار، استان سیستان و بلوچستان بالاترین ضریب جینی مناطق شهری کشور را دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در سال ۱۴۰۰ و در مناطق شهری، بالاترین ضریب جینی برای استان سیستان و بلوچستان (۰.۴۹۲۹) مشاهده می‌شود که نسبت به سال قبل ۰.۰۳۵۹ واحد افزایش‌یافته است.
این استان در تمامی سال‌های موردبررسی بالاترین نابرابری را در بین مناطق شهری ۳۱ استان داشته و از ۰.۴۲۳۷ در سال ۸۵ به ۰.۴۹۲۹ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان گلستان (۰.۴۰۱۸) بیش‌ترین ضریب جینی را داشته که نسبت به سال قبل خود ۰.۰۳۲۳ واحد افزایش‌یافته است. کمترین ضریب جینی مربوط به استان‌های کرمان (۰.۲۷۲۹) و یزد (۰.۲۷۶۹) است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۳۲۱ و ۰.۰۵۳۰ واحد کاهش‌یافته‌اند. ضریب جینی مربوط به استان کرمان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ کاهش قابل‌توجهی را نشان داده و از ۰.۴۰۰۸ در سال ۸۵ به ۰.۲۷۲۹ در ۱۴۰۰ رسیده است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92374/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بالاترین نابرابری در استان سیستان و بلوچستان

بالاترین نابرابری در استان سیستان و بلوچستان

کرمان و یزد کمترین ضریب جینی رادارند. بر اساس گزارش مرکز آمار، استان سیستان و بلوچستان بالاترین ضریب جینی مناطق شهری کشور را دارد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، در سال ۱۴۰۰ و در مناطق شهری، بالاترین ضریب جینی برای استان سیستان و بلوچستان (۰.۴۹۲۹) مشاهده می‌شود که نسبت به سال قبل ۰.۰۳۵۹ واحد افزایش‌یافته است.
این استان در تمامی سال‌های موردبررسی بالاترین نابرابری را در بین مناطق شهری ۳۱ استان داشته و از ۰.۴۲۳۷ در سال ۸۵ به ۰.۴۹۲۹ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. پس از سیستان و بلوچستان، استان گلستان (۰.۴۰۱۸) بیش‌ترین ضریب جینی را داشته که نسبت به سال قبل خود ۰.۰۳۲۳ واحد افزایش‌یافته است. کمترین ضریب جینی مربوط به استان‌های کرمان (۰.۲۷۲۹) و یزد (۰.۲۷۶۹) است که نسبت به سال قبل به ترتیب ۰.۰۳۲۱ و ۰.۰۵۳۰ واحد کاهش‌یافته‌اند. ضریب جینی مربوط به استان کرمان از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ کاهش قابل‌توجهی را نشان داده و از ۰.۴۰۰۸ در سال ۸۵ به ۰.۲۷۲۹ در ۱۴۰۰ رسیده است. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92374/

ارسال دیدگاه شما