بانک مرکزی گزارش داد

نقدینگی در پایان مرداد امسال به ۵٬۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید

نقدینگی در پایان مرداد امسال به ۵٬۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید

میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مردادماه امسال به بیش از ۳۸ درصد رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نقدینگی در پایان مردادماه به بیش از ۵هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۷.۸ درصد افزایش‌یافته که نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی را تجربه نکرده است.
هرچند سیاست‌گذاران همواره از هدف کنترل نقدینگی صحبت می‌کنند اما به نظر می‌رسد که کاهش رشد نقدینگی به سطح میانگین بلندمدت در کوتاه مدت ممکن نیست؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ همچنان بالای ۳۷درصد باقی‌مانده است.
در حالی میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ برابر با حدود ۲۶ درصد بوده است که این رقم از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مردادماه امسال به بیش از ۳۸ درصدی رسیده است.  بر اساس اعلام بانک مرکزی  حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مرداد مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه و فاقد آثار پولی است. پایه پولی نیز در پایان مردادماه به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. پس‌ازآنکه در ۸ ماه منتهی به تیرماه رشد پایه پولی روند کاهشی را تجربه کرده و از ۳۷.۶۲ درصد در آبان سال گذشته به ۲۶.۲ درصد در تیرماه امسال رسیده بود،‌ دوباره شاهد افزایش نرخ رشد پایه پولی در مردادماه بودیم.
ضریب فزاینده در این ماه برابر با ۸.۰۱ واحد بود که نسبت به ماه قبل کاهش‌یافته اما همچنان بالای ۸ واحد است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92378/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بانک مرکزی گزارش داد

نقدینگی در پایان مرداد امسال به ۵٬۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید

نقدینگی در پایان مرداد امسال به ۵٬۴۰۱ هزار میلیارد تومان رسید

میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مردادماه امسال به بیش از ۳۸ درصد رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، نقدینگی در پایان مردادماه به بیش از ۵هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۳۷.۸ درصد افزایش‌یافته که نسبت به ماه گذشته تغییر محسوسی را تجربه نکرده است.
هرچند سیاست‌گذاران همواره از هدف کنترل نقدینگی صحبت می‌کنند اما به نظر می‌رسد که کاهش رشد نقدینگی به سطح میانگین بلندمدت در کوتاه مدت ممکن نیست؛ به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ همچنان بالای ۳۷درصد باقی‌مانده است.
در حالی میانگین رشد نقطه به نقطه نقدینگی بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ برابر با حدود ۲۶ درصد بوده است که این رقم از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا مردادماه امسال به بیش از ۳۸ درصدی رسیده است.  بر اساس اعلام بانک مرکزی  حدود ۲.۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان مرداد مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه و فاقد آثار پولی است. پایه پولی نیز در پایان مردادماه به ۶۷۲هزار و ۲۴۴ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش بیش از ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. پس‌ازآنکه در ۸ ماه منتهی به تیرماه رشد پایه پولی روند کاهشی را تجربه کرده و از ۳۷.۶۲ درصد در آبان سال گذشته به ۲۶.۲ درصد در تیرماه امسال رسیده بود،‌ دوباره شاهد افزایش نرخ رشد پایه پولی در مردادماه بودیم.
ضریب فزاینده در این ماه برابر با ۸.۰۱ واحد بود که نسبت به ماه قبل کاهش‌یافته اما همچنان بالای ۸ واحد است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92378/

ارسال دیدگاه شما