بدون اصلاح روش‌ها، بعید نیست اتفاق مهسا امینی دوباره تکرار شود

بدون اصلاح روش‌ها، بعید نیست اتفاق مهسا امینی دوباره تکرار شود

رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که طرحی را در خصوص گشت ارشاد به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است، گفت: طرحی داده نشده است؛ بلکه پیشنهادی را مطرح کردم مبنی بر اصلاح بخشی از قوانین جزایی ما که به نیروی انتظامی اجازه می‌دهد با جرائم مشهود به عنوان ضابط قضایی عام برخورد کند و حجاب ذیل این جرائم مشروط تعریف شده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید موضوع گشت ارشاد مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد، گفت: باید نحوه تعامل با مردم، دخالت نیروی انتظامی و مقوله فرهنگی و اعتقادی حجاب و نحوه برخورد با افرادی که به زعم نیروی انتظامی متخلف هستند، مورد بررسی قرار گیرد. قطعا مجلس باید ورود پیدا کند و نباید  از کنار یک آسیب اجتماعی بزرگ و دغدغه ملت به آسانی رد شود، این نادیده گرفتن و پاک کردن صورت مسئله است و باعث می‌شود مسئله حل نشده باقی بماند. این چالش‌ها به ملت و رابطه آنان با حاکمیت آسیب می‌زند که هیچ کدام از این‌ها نه به صلاح است نه عقلا، شرعا و منطقا درست است. ما نمی‌توانیم به عنوان کسی که بزرگ شده نظام جمهوری اسلامی است و به این نظام معتقد است و آن را مبتنی بر آرای ملت می‌داند به اراده مردم بی‌اعتنایی کنیم، قطع به یقین باید این کار را انجام دهیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92395/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بدون اصلاح روش‌ها، بعید نیست اتفاق مهسا امینی دوباره تکرار شود

بدون اصلاح روش‌ها، بعید نیست اتفاق مهسا امینی دوباره تکرار شود

رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره این‌که طرحی را در خصوص گشت ارشاد به مجلس شورای اسلامی ارائه داده است، گفت: طرحی داده نشده است؛ بلکه پیشنهادی را مطرح کردم مبنی بر اصلاح بخشی از قوانین جزایی ما که به نیروی انتظامی اجازه می‌دهد با جرائم مشهود به عنوان ضابط قضایی عام برخورد کند و حجاب ذیل این جرائم مشروط تعریف شده است.این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید موضوع گشت ارشاد مورد آسیب‌شناسی قرار گیرد، گفت: باید نحوه تعامل با مردم، دخالت نیروی انتظامی و مقوله فرهنگی و اعتقادی حجاب و نحوه برخورد با افرادی که به زعم نیروی انتظامی متخلف هستند، مورد بررسی قرار گیرد. قطعا مجلس باید ورود پیدا کند و نباید  از کنار یک آسیب اجتماعی بزرگ و دغدغه ملت به آسانی رد شود، این نادیده گرفتن و پاک کردن صورت مسئله است و باعث می‌شود مسئله حل نشده باقی بماند. این چالش‌ها به ملت و رابطه آنان با حاکمیت آسیب می‌زند که هیچ کدام از این‌ها نه به صلاح است نه عقلا، شرعا و منطقا درست است. ما نمی‌توانیم به عنوان کسی که بزرگ شده نظام جمهوری اسلامی است و به این نظام معتقد است و آن را مبتنی بر آرای ملت می‌داند به اراده مردم بی‌اعتنایی کنیم، قطع به یقین باید این کار را انجام دهیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92395/

ارسال دیدگاه شما