پدرام پاک‌آیین بار دیگر نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات شد

پدرام پاک‌آیین بار دیگر نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات شد

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از انتخاب پدرام پاک‌آئین مدیرمسئول ماهنامه «دانش رسانه» به عنوان نماینده مدیران مسئول در نوزدهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داد و گفت: «وی با کسب ۹۰۰ رأی و ۵۷.۲۹ درصد از مجموع آرای مأخوذه، حائز اکثریت مطلق آرا شد.»
 سید علاالدین ظهوریان دبیر هیت نظارت بر مطبوعات اظهار داشت، تا پایان زمان مقرر از تعداد 2942 مدیرمسئول واجد شرایط برای شرکت در انتخابات، 1571 نفر یعنی 53.4 درصد واجدین شرایط، آرای خود را به صورت الکترونیکی در سامانه جامع رسانه‌‌های کشور ثبت کردند. در این انتخابات 159 داوطلب برای تصدی نمایندگی مدیران مسئول به رقابت پرداختند که در نهایت آقای «پدرام پاک‌آیین» مدیرمسئول ماهنامه «دانش رسانه» با کسب نهصد رای و 57.29 درصد از مجموع آرای ماخوذه، حائز اکثریت مطلق آرا شد و به عنوان نماینده مدیران مسئول در نوزدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب گردید.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94297/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پدرام پاک‌آیین بار دیگر نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات شد

پدرام پاک‌آیین بار دیگر نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات شد

دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات از انتخاب پدرام پاک‌آئین مدیرمسئول ماهنامه «دانش رسانه» به عنوان نماینده مدیران مسئول در نوزدهمین دوره هیئت نظارت بر مطبوعات خبر داد و گفت: «وی با کسب ۹۰۰ رأی و ۵۷.۲۹ درصد از مجموع آرای مأخوذه، حائز اکثریت مطلق آرا شد.»
 سید علاالدین ظهوریان دبیر هیت نظارت بر مطبوعات اظهار داشت، تا پایان زمان مقرر از تعداد 2942 مدیرمسئول واجد شرایط برای شرکت در انتخابات، 1571 نفر یعنی 53.4 درصد واجدین شرایط، آرای خود را به صورت الکترونیکی در سامانه جامع رسانه‌‌های کشور ثبت کردند. در این انتخابات 159 داوطلب برای تصدی نمایندگی مدیران مسئول به رقابت پرداختند که در نهایت آقای «پدرام پاک‌آیین» مدیرمسئول ماهنامه «دانش رسانه» با کسب نهصد رای و 57.29 درصد از مجموع آرای ماخوذه، حائز اکثریت مطلق آرا شد و به عنوان نماینده مدیران مسئول در نوزدهمین دوره هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب گردید.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94297/

ارسال دیدگاه شما