کاهش کیفیت ورودی دانشگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته

کاهش کیفیت ورودی دانشگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته

معاون آموزشی دانشگاه الزهرا با اشاره به افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال‌های آتی گفت: مسئله‌ای که در حال حاضر در دانشگاه‌های کشور دیده می‌شود، این است که کم‌کم صندلی دانشگاه‌ها خالی شده است و بعضاً به تعداد صندلی‌ها، متقاضی نیست. زمانی که این اتفاق رقم می‌خورد، چه سوابق تحصیلی و چه کنکور، ورودی دانشگاه‌ها ضعیف شده است. دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه کیفیت دانشجویان جدید نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است: زمانی این اتفاق رقم خورده که صندلی‌های خالی در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده است. پس فرقی ندارد که سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان مؤثر باشد یا کنکور. چراکه ورودی دانشگاه‌ها ضعیف شده است. زمانی که تقاضا کم می‌شود، رقابت نیز کم می‌شود و انگیزه داوطلبان برای مطالعه کاهش می‌یابد که نتیجه آن در کیفیت آموزش عالی مؤثر است. به‌این‌ترتیب چون سیستم دچار نقص است، طبیعی است که چنین نتایجی نیز داشته باشد. امروزه حتی در مقطع دکتری رشته‌هایی وجود دارد که فرد تنها با حضور در جلسه کنکور می‌تواند در دانشگاه پذیرفته شود. دکتر شاه‌آبادی تأکید کرد: آموزش عالی نباید با مسائل به‌صورت جزیره‌ای برخورد کند و این دید در کشور باشد که هر وزارتخانه کار خودش را انجام دهد. چراکه ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94340/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کاهش کیفیت ورودی دانشگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته

کاهش کیفیت ورودی دانشگاه‌ها نسبت به سال‌های گذشته

معاون آموزشی دانشگاه الزهرا با اشاره به افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال‌های آتی گفت: مسئله‌ای که در حال حاضر در دانشگاه‌های کشور دیده می‌شود، این است که کم‌کم صندلی دانشگاه‌ها خالی شده است و بعضاً به تعداد صندلی‌ها، متقاضی نیست. زمانی که این اتفاق رقم می‌خورد، چه سوابق تحصیلی و چه کنکور، ورودی دانشگاه‌ها ضعیف شده است. دکتر ابوالفضل شاه‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر اینکه کیفیت دانشجویان جدید نسبت به سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده است: زمانی این اتفاق رقم خورده که صندلی‌های خالی در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کرده است. پس فرقی ندارد که سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان مؤثر باشد یا کنکور. چراکه ورودی دانشگاه‌ها ضعیف شده است. زمانی که تقاضا کم می‌شود، رقابت نیز کم می‌شود و انگیزه داوطلبان برای مطالعه کاهش می‌یابد که نتیجه آن در کیفیت آموزش عالی مؤثر است. به‌این‌ترتیب چون سیستم دچار نقص است، طبیعی است که چنین نتایجی نیز داشته باشد. امروزه حتی در مقطع دکتری رشته‌هایی وجود دارد که فرد تنها با حضور در جلسه کنکور می‌تواند در دانشگاه پذیرفته شود. دکتر شاه‌آبادی تأکید کرد: آموزش عالی نباید با مسائل به‌صورت جزیره‌ای برخورد کند و این دید در کشور باشد که هر وزارتخانه کار خودش را انجام دهد. چراکه ما همه در یک کشتی نشسته‌ایم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94340/

ارسال دیدگاه شما