درآمد ۱۱ میلیارد دلاری با جمع‌آوری گازهای نفت 
افزایش بدهی خارجی کشور 
گزارش آماری وزیر نفت، نمایندگان را قانع کرد
خبرنامهخبرنامه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
اقتصاد