امیرعبداللهیان: در نقطه توافق موقت نیستیم

امیرعبداللهیان: در نقطه توافق موقت نیستیم

نشست هم اندیشی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد این وزارتخانه با جمعی از اساتید رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه‌ها، روز یکشنبه (دیروز) در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. به گزارش ایسنا، «حسین امیرعبداللهیان» با تشریح رویکرد کلی دولت سیزدهم در مواجهه با تحریم‌ها مبنی بر تلاش برای بی‌اثرسازی آن‌ها از یک سو و در عین حال باز نگاه داشتن پنجره مذاکرات برای لغو تحریم‌ها از سوی دیگر گفت «ما امروز در نقطه توافق موقت قرار نداریم و آنچه اتفاق افتاده، بازپس‌گیری عزتمندانه دارایی‌های ملت ایران در دو نوبت، از انگستان و کره جنوبی بوده است». وی خاطرنشان کرد «جمهوری اسلامی ایران آماده است تا با حفظ خطوط قرمز، برای احقاق حقوق حقه ملت ایران و لغو تحریم‌ها بر مبنای سند سپتامبر مذاکره کند اما به آن اکتفا نکرده و همزمان به صورت جدی بی‌اثر کردن تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار داده است».

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103618/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امیرعبداللهیان: در نقطه توافق موقت نیستیم

امیرعبداللهیان: در نقطه توافق موقت نیستیم

نشست هم اندیشی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد این وزارتخانه با جمعی از اساتید رشته‌های علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه‌ها، روز یکشنبه (دیروز) در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه برگزار شد. به گزارش ایسنا، «حسین امیرعبداللهیان» با تشریح رویکرد کلی دولت سیزدهم در مواجهه با تحریم‌ها مبنی بر تلاش برای بی‌اثرسازی آن‌ها از یک سو و در عین حال باز نگاه داشتن پنجره مذاکرات برای لغو تحریم‌ها از سوی دیگر گفت «ما امروز در نقطه توافق موقت قرار نداریم و آنچه اتفاق افتاده، بازپس‌گیری عزتمندانه دارایی‌های ملت ایران در دو نوبت، از انگستان و کره جنوبی بوده است». وی خاطرنشان کرد «جمهوری اسلامی ایران آماده است تا با حفظ خطوط قرمز، برای احقاق حقوق حقه ملت ایران و لغو تحریم‌ها بر مبنای سند سپتامبر مذاکره کند اما به آن اکتفا نکرده و همزمان به صورت جدی بی‌اثر کردن تحریم‌ها را در دستور کار خود قرار داده است».

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/103618/

ارسال دیدگاه شما