ستاره صبح، فائزه صدر: نتیجه تعامل میان مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد کنکور، 31 شهریور اعلام می شود. مجلس روز گذشته صحنه بحث و جدل نمایندگان درباره کنکور بود. نتایج کنکور در دو دهه گذشته نشان داد، خدمات آموزشی به طور عادلانه در کشور توزیع نشده است و قوانین آموزشی و مصوبات مربوطه باید مورد بازنگری قرار بگیرند. امروز بسیاری از دانش آموزان نسبت به درصد دخالت معدل در کنکور ناراضی هستند و از اینکه علاوه بر کنکور باید در آزمون ‌های ترمیم معدل نیز شرکت کنند، اعتراض دارند. خانواده ها نیز به هزینه بالای این مرحله از تحصیل فرزندان معترض هستند. ستاره صبح در این رابطه گفت و گویی با سید مهدی ناظمی قره باغ، کارشناس آموزش، مولف و مدرس دانشگاه انجام داده که در ادامه می خوانید: