وزیر دادگستری:بیش از ۹۷ درصد مردم نظام و انقلاب را قبول دارند

وزیر دادگستری:بیش از ۹۷ درصد مردم نظام و انقلاب را قبول دارند

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با اشاره به حضور گسترده مردم گفت: فکر می‌کنم این روزها که سالروز پیروزی انقلاب است باید خاطرات ایام انقلاب را مرور کنیم و اهداف و آرمان‌های نظام را مرور کنیم و ببینیم که ما مسئولان و مردم چقدر به این آرمان‌ها پایبند بودیم.
وی ادامه داد: معتقدم که مردم در پایبندی به آرمان‌های امام که یکی از آن حضور در راهپیمایی و انتخابات است خیلی جدی مانده اند اما فکر می‌کنم ما مسئولان باید بیشتر به آرمان‌ها پایبند شویم و زمینه حضور مردم را فراهم کنیم آن هم با خدمت صادقانه است یعنی اگر ما بتوانیم وضعیت زندگی مردم‌ را بهتر تامین کنیم و آسایش و آرامش را برایشان فراهم کنیم،  مردم هیچ موقع از این نظام و انقلاب رویگردان نیستند.وزیر دادگستری یادآور شد: یک تعداد بسیار محدود از ابتدا شاید مشکل دارند که انقدر محدود و کم هستند که بسیار کم است اما غالب مردم جامعه که بیش از ۹۷ درصد مردم نظام و انقلاب را قبول دارند اگر کوتاهی باشد از ما مسئولان است و باید جبران کنیم به نظر من مردم هیچ موقع این نظام و انقلاب را رها نمی‌کنند و ان‌شاالله همچنان که امروز در راهپیمایی شرکت کردند امیدواریم در انتخابات هم با شور شرکت کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108798/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

وزیر دادگستری:بیش از ۹۷ درصد مردم نظام و انقلاب را قبول دارند

وزیر دادگستری:بیش از ۹۷ درصد مردم نظام و انقلاب را قبول دارند

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با اشاره به حضور گسترده مردم گفت: فکر می‌کنم این روزها که سالروز پیروزی انقلاب است باید خاطرات ایام انقلاب را مرور کنیم و اهداف و آرمان‌های نظام را مرور کنیم و ببینیم که ما مسئولان و مردم چقدر به این آرمان‌ها پایبند بودیم.
وی ادامه داد: معتقدم که مردم در پایبندی به آرمان‌های امام که یکی از آن حضور در راهپیمایی و انتخابات است خیلی جدی مانده اند اما فکر می‌کنم ما مسئولان باید بیشتر به آرمان‌ها پایبند شویم و زمینه حضور مردم را فراهم کنیم آن هم با خدمت صادقانه است یعنی اگر ما بتوانیم وضعیت زندگی مردم‌ را بهتر تامین کنیم و آسایش و آرامش را برایشان فراهم کنیم،  مردم هیچ موقع از این نظام و انقلاب رویگردان نیستند.وزیر دادگستری یادآور شد: یک تعداد بسیار محدود از ابتدا شاید مشکل دارند که انقدر محدود و کم هستند که بسیار کم است اما غالب مردم جامعه که بیش از ۹۷ درصد مردم نظام و انقلاب را قبول دارند اگر کوتاهی باشد از ما مسئولان است و باید جبران کنیم به نظر من مردم هیچ موقع این نظام و انقلاب را رها نمی‌کنند و ان‌شاالله همچنان که امروز در راهپیمایی شرکت کردند امیدواریم در انتخابات هم با شور شرکت کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/108798/

ارسال دیدگاه شما