گروه بین الملل:بیش از ۴ماه از جنگ بی حاصل حماس و اسرائیل سپری شده است.این مناقشه جنگ در اوکراین را به حاشیه برده است.این در حالی است که دولت های غربی و آمریکا مدعی هستند جنگ در خاورمیانه باعث نشده که اوکراین را فراموش کنم.البته جنگ اوکراین که ۵اسفند دوساله می‌شود به یک جنگ فرسایشی برای طرفین تبدیل شده است انتشار خبر اختلاساز کمک های نظامی غرب به اوکراین باعث شد برخی کارشناسان به این باور رسیدند که این اتفاق می‌تواند موضع زلنسکی را در اوکراین ضعیف و به مخاطره اندازد . هرچند آمریکا در خاورمیانه درگیر مقابله با حوثی ها و محور مقاومت است اما کماکان به جنگ روسیه علیه اوکراین هم نیم نگاهی دارد تا نگذارد پوتین پیروز جنگ شود.در ارتباط با این موضوع ستاره صبح آنلاین گفت و گویی با علی بیگدلی تحلیلگر روابط بین الملل انجام داده که در ادامه می خوانید: