کدخدایی: ممکن است شورای نگهبان دچار خطا شود

کدخدایی: ممکن است شورای نگهبان دچار خطا شود

تسنیم نوشت: سخنگوی شورای نگهبان گفت: ممکن است شورای نگهبان نیز در بررسی صلاحیت‌ها دچار خطا و اشتباه شود؛ ولی به‌هرحال آنچه در همه انتخابات‌ها در سراسر دنیا مرسوم است، این است که پیش از مرحله اخذ آرای مردمی، مراحلی نیز برای ارزیابی صلاحیت نامزدها تعریف‌شده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت‌وگویی با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود ویروس کرونا گفت: «طبیعتاً ستاد ملی مبارزه با کرونا دستورالعمل‌هایی را در این حوزه در نظر دارد که باید مدنظر مجریان انتخابات نیز قرار گیرد. آنچه تا الان روشن‌شده، این است که حتی‌المقدور از برخورد مردم رأی‌دهنده با سطوحی که مربوط به دستگاه‌های انتخابات است، خودداری شود». او ادامه داد: «اما اینکه در جهات دیگر انتخابات چه تصمیماتی گرفته شود تا آنجا که مربوط به حوزه اجرای انتخابات باشد، شورای نگهبان و وزارت کشور نهایت همکاری را با یکدیگر خواهند داشت؛ اما درباره برخی پیشنهادها ازجمله افزایش روزهای برگزاری انتخابات مواردی است که نیازمند قانون است و اگر قرار باشد در این حوزه تصمیمی اتخاذ شود، حتماً باید قانون اصلاح شود. البته براساس آخرین بررسی‌هایی که انجام‌شده، به نظر نمی‌رسد که نیاز چندانی به افزایش روزهای رأی‌گیری داشته باشیم». کدخدایی درباره امکان‌داشتن یا امکان‌نداشتن آرای پستی هم خاطرنشان کرد: «درباره این پیشنهاد نیز ازآنجاکه قانون چنین مکانیسمی را برای اخذ رأی تعریف نکرده، این مورد نیز نیازمند اصلاح قانون است.»

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/68653/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کدخدایی: ممکن است شورای نگهبان دچار خطا شود

کدخدایی: ممکن است شورای نگهبان دچار خطا شود

تسنیم نوشت: سخنگوی شورای نگهبان گفت: ممکن است شورای نگهبان نیز در بررسی صلاحیت‌ها دچار خطا و اشتباه شود؛ ولی به‌هرحال آنچه در همه انتخابات‌ها در سراسر دنیا مرسوم است، این است که پیش از مرحله اخذ آرای مردمی، مراحلی نیز برای ارزیابی صلاحیت نامزدها تعریف‌شده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، در گفت‌وگویی با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری با وجود ویروس کرونا گفت: «طبیعتاً ستاد ملی مبارزه با کرونا دستورالعمل‌هایی را در این حوزه در نظر دارد که باید مدنظر مجریان انتخابات نیز قرار گیرد. آنچه تا الان روشن‌شده، این است که حتی‌المقدور از برخورد مردم رأی‌دهنده با سطوحی که مربوط به دستگاه‌های انتخابات است، خودداری شود». او ادامه داد: «اما اینکه در جهات دیگر انتخابات چه تصمیماتی گرفته شود تا آنجا که مربوط به حوزه اجرای انتخابات باشد، شورای نگهبان و وزارت کشور نهایت همکاری را با یکدیگر خواهند داشت؛ اما درباره برخی پیشنهادها ازجمله افزایش روزهای برگزاری انتخابات مواردی است که نیازمند قانون است و اگر قرار باشد در این حوزه تصمیمی اتخاذ شود، حتماً باید قانون اصلاح شود. البته براساس آخرین بررسی‌هایی که انجام‌شده، به نظر نمی‌رسد که نیاز چندانی به افزایش روزهای رأی‌گیری داشته باشیم». کدخدایی درباره امکان‌داشتن یا امکان‌نداشتن آرای پستی هم خاطرنشان کرد: «درباره این پیشنهاد نیز ازآنجاکه قانون چنین مکانیسمی را برای اخذ رأی تعریف نکرده، این مورد نیز نیازمند اصلاح قانون است.»

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/68653/

ارسال دیدگاه شما