مطهری: کشته‌شدن 230 نفر به خاطر اعتراض قابل قبول نیست

خراسان: نماینده سابق مجلس در مصاحبه با این روزنامه گفت: در مورد افزایش قیمت بنزین، دولت باید این کار را چند سال پیش انجام می‌داد و بعد هم حداقل یک ماه با مردم صحبت می‌کردند حتی خود رئیس‌جمهور باید درباره این موضوع حرف می‌زد. وقتی شما به مردم شخصیت می‌دهید عکس‌العمل‌ها نرم‌تر خواهد شد.
 این کار انجام نشد و مردم احساس بی‌احترامی کردند. حتی در دوره آقای احمدی‌نژاد دیدید که خود او برای گران کردن بنزین چند بار با مردم حرف زد و مردم را آماده کرد، یارانه را ریخت و زیرکی به خرج داد ولی اینجا بی‌محابا وارد شدند و گفتند بعدها یارانه هم می‌دهیم که کار از کار گذشته بود. در ادامه هم با معترضان خیلی بد برخورد شد. خود مسئولان گفتند 230 نفر کشته شدند که این در جمهوری اسلامی قابل‌قبول نیست. ضرورتی ندارد ما ظرف دو سه روز یک اعتراضی را بخوابانیم، می‌شد 20 روز طول بکشد ولی کسی کشته نشود. کار بسیار غلطی دولت کرد و واقعاً در این حد بود که حتی رئیس‌جمهور ساقط شود حداقل می‌خواستیم وزیر کشور را استیضاح کنیم اما روسای مجلس اجازه آن را هم ندادند. این اشتباه بزرگ آثار بدی نیز داشت.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مطهری: کشته‌شدن 230 نفر به خاطر اعتراض قابل قبول نیست

خراسان: نماینده سابق مجلس در مصاحبه با این روزنامه گفت: در مورد افزایش قیمت بنزین، دولت باید این کار را چند سال پیش انجام می‌داد و بعد هم حداقل یک ماه با مردم صحبت می‌کردند حتی خود رئیس‌جمهور باید درباره این موضوع حرف می‌زد. وقتی شما به مردم شخصیت می‌دهید عکس‌العمل‌ها نرم‌تر خواهد شد.
 این کار انجام نشد و مردم احساس بی‌احترامی کردند. حتی در دوره آقای احمدی‌نژاد دیدید که خود او برای گران کردن بنزین چند بار با مردم حرف زد و مردم را آماده کرد، یارانه را ریخت و زیرکی به خرج داد ولی اینجا بی‌محابا وارد شدند و گفتند بعدها یارانه هم می‌دهیم که کار از کار گذشته بود. در ادامه هم با معترضان خیلی بد برخورد شد. خود مسئولان گفتند 230 نفر کشته شدند که این در جمهوری اسلامی قابل‌قبول نیست. ضرورتی ندارد ما ظرف دو سه روز یک اعتراضی را بخوابانیم، می‌شد 20 روز طول بکشد ولی کسی کشته نشود. کار بسیار غلطی دولت کرد و واقعاً در این حد بود که حتی رئیس‌جمهور ساقط شود حداقل می‌خواستیم وزیر کشور را استیضاح کنیم اما روسای مجلس اجازه آن را هم ندادند. این اشتباه بزرگ آثار بدی نیز داشت.

 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما