اثر لغو تحریم بر تقاضای بورسی نفت

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی اظهار داشت: سعی می‌کنیم در ۱۴۰۰ عرضه‌های منظمی را در همه فراورده‌ها و نفت خام داشته باشیم. امیرحسین تبیانیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره عرضه نفت، میعانات و فرآورده‌ها در بورس طی یک سال گذشته اظهار داشت: همان‌گونه که وزارت نفت اعلام کرده بود ما هم نفت خام، انواع فراورده شامل بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفتا و میعانات گازی را به‌طور منظم در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه کردیم که هم تحویل دریایی و هم خشکی داشتیم. وی بابیان اینکه طی یک سال تغییر محسوسی در برنامه‌های عرضه ایجاد نشد، افزود: اما زمانی که اوج کرونا بود با توجه به محدودیت‌هایی وجود آمد بعضاً توقف‌هایی به صورت مقطعی به وجود آمد اما در کلیت ماجرا خللی در عرضه‌ها ایجاد نشد. 
نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: بیش‌ترین تأثیر کرونا در بحث قیمت‌ها بود که اوایل سال میلادی گذشته قیمت‌های جهانی نفت را بشدت تحت تأثیر قرار داده و کاهش داد.  وی خاطرنشان کرد: اکنون بعد از گذشت یک سال در شرایط فعلی قیمت‌ها به بالاترین رقم‌ها برگشته و جبران قیمت‌ها هم صورت گرفت.  تبیانیان یادآور شد: در مورد حجم عرضه‌ها تغییر خاصی صورت نگرفت و برای سال آینده نیز به همین ترتیب خواهد بود.  وی تأکید کرد: سعی می‌کنیم در ۱۴۰۰ عرضه‌های منظمی را در همه فراورده‌ها و نفت خام داشته باشیم. 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اثر لغو تحریم بر تقاضای بورسی نفت

نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی اظهار داشت: سعی می‌کنیم در ۱۴۰۰ عرضه‌های منظمی را در همه فراورده‌ها و نفت خام داشته باشیم. امیرحسین تبیانیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره عرضه نفت، میعانات و فرآورده‌ها در بورس طی یک سال گذشته اظهار داشت: همان‌گونه که وزارت نفت اعلام کرده بود ما هم نفت خام، انواع فراورده شامل بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفتا و میعانات گازی را به‌طور منظم در رینگ صادراتی بورس انرژی عرضه کردیم که هم تحویل دریایی و هم خشکی داشتیم. وی بابیان اینکه طی یک سال تغییر محسوسی در برنامه‌های عرضه ایجاد نشد، افزود: اما زمانی که اوج کرونا بود با توجه به محدودیت‌هایی وجود آمد بعضاً توقف‌هایی به صورت مقطعی به وجود آمد اما در کلیت ماجرا خللی در عرضه‌ها ایجاد نشد. 
نماینده شرکت ملی نفت در بورس انرژی گفت: بیش‌ترین تأثیر کرونا در بحث قیمت‌ها بود که اوایل سال میلادی گذشته قیمت‌های جهانی نفت را بشدت تحت تأثیر قرار داده و کاهش داد.  وی خاطرنشان کرد: اکنون بعد از گذشت یک سال در شرایط فعلی قیمت‌ها به بالاترین رقم‌ها برگشته و جبران قیمت‌ها هم صورت گرفت.  تبیانیان یادآور شد: در مورد حجم عرضه‌ها تغییر خاصی صورت نگرفت و برای سال آینده نیز به همین ترتیب خواهد بود.  وی تأکید کرد: سعی می‌کنیم در ۱۴۰۰ عرضه‌های منظمی را در همه فراورده‌ها و نفت خام داشته باشیم. 

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما