ابهام در بازگشت پول‌های ایران از عراق

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که دولت به شکل شفاف مشخص نکند که پول‌های بلوکه‌شده در عراق به چه شکل به کشور بازخواهند گشت، نمی‌توان به شکل قطعی درباره اثرات مثبت آن اظهارنظر کرد. علی شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت تأثیر تحریم‌ها و مشکلاتی مانند شیوع ویروس کرونا با محدودیتی جدی در حوزه منابع ارزی مواجه بوده و هست. به گفته وی، آنچه بازگشت منابع بلوکه‌شده به کشور را با اماواگر مواجه می‌کند، در وهله نخست میزان تعلق آنها به دولت و در وهله دوم نحوه آزادسازی آن‌هاست و ازاین‌رو تا زمانی که یک مقام رسمی در رابطه با آنها توضیح ندهد، نمی‌توان به‌طور دقیق از جنبه‌های مثبت آن صحبت کرد. وی توضیح داد: ارزهای بلوکه‌شده ایران نوعی طلب قابل وصول است که بنا به دلایلی مانند تحریم در سال‌های گذشته امکان بازگشتشان به کشور وجود نداشته است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که دولت به پشتوانه این ارزها، در داخل چاپ پول کرده و از منابع بانک مرکزی استفاده کرده باشد و ازاین‌رو حتی اگر این ارزها آزاد شود نیز دولت نتواند روی آنها حساب کند. در صورتی که مقدمات لازم برای آن فراهم نشده و شرایط به‌طور دقیق تشریح نشود، این امید، واهی خواهد بود و می‌تواند به ضرر کشور تمام شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74346/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ابهام در بازگشت پول‌های ایران از عراق

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که دولت به شکل شفاف مشخص نکند که پول‌های بلوکه‌شده در عراق به چه شکل به کشور بازخواهند گشت، نمی‌توان به شکل قطعی درباره اثرات مثبت آن اظهارنظر کرد. علی شریعتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته تحت تأثیر تحریم‌ها و مشکلاتی مانند شیوع ویروس کرونا با محدودیتی جدی در حوزه منابع ارزی مواجه بوده و هست. به گفته وی، آنچه بازگشت منابع بلوکه‌شده به کشور را با اماواگر مواجه می‌کند، در وهله نخست میزان تعلق آنها به دولت و در وهله دوم نحوه آزادسازی آن‌هاست و ازاین‌رو تا زمانی که یک مقام رسمی در رابطه با آنها توضیح ندهد، نمی‌توان به‌طور دقیق از جنبه‌های مثبت آن صحبت کرد. وی توضیح داد: ارزهای بلوکه‌شده ایران نوعی طلب قابل وصول است که بنا به دلایلی مانند تحریم در سال‌های گذشته امکان بازگشتشان به کشور وجود نداشته است. در چنین شرایطی این احتمال وجود دارد که دولت به پشتوانه این ارزها، در داخل چاپ پول کرده و از منابع بانک مرکزی استفاده کرده باشد و ازاین‌رو حتی اگر این ارزها آزاد شود نیز دولت نتواند روی آنها حساب کند. در صورتی که مقدمات لازم برای آن فراهم نشده و شرایط به‌طور دقیق تشریح نشود، این امید، واهی خواهد بود و می‌تواند به ضرر کشور تمام شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/74346/

ارسال دیدگاه شما