افشین حاجی‌پور: فولاد با دست خالی به آسیا رفته بود

افشین حاجی پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: کمتر کسی فکر می کرد که فولاد در آسیا و در این گروه سخت مقابل تیم‌های بزرگ السد و النصر که از بزرگان فوتبال آسیا هستند، بتواند بازی‌های قابل قبولی به نمایش بگذارد. فولاد واقعا در گروه مرگ قرار داشت و نباید زحمات بازیکنان فولاد و کادرفنی نادیده گرفته شود. بازیکنان فولاد در آسیا فوق‌العاده درخشان ظاهر شدند و نماینده خوبی برای فوتبال خوزستان و یکی از نمایندگان خوب فوتبال ایران در آسیا بودند و این موضوع نباید فراموش شود.او بیان کرد: وقتی فولاد با پنجره بسته و بدون این که برای حضور در آسیا تقویت شود، راهی چنین رقابت‌های مهمی می‌شود، توان تیم نیز همین است. ه نظرم فولاد به معنای واقعی در آسیا تیم بود و نمایش‌های این تیم نشان داد که زحمات بسیاری برای آماده‌سازی تیم کشیده شده بود.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

افشین حاجی‌پور: فولاد با دست خالی به آسیا رفته بود

افشین حاجی پور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهارکرد: کمتر کسی فکر می کرد که فولاد در آسیا و در این گروه سخت مقابل تیم‌های بزرگ السد و النصر که از بزرگان فوتبال آسیا هستند، بتواند بازی‌های قابل قبولی به نمایش بگذارد. فولاد واقعا در گروه مرگ قرار داشت و نباید زحمات بازیکنان فولاد و کادرفنی نادیده گرفته شود. بازیکنان فولاد در آسیا فوق‌العاده درخشان ظاهر شدند و نماینده خوبی برای فوتبال خوزستان و یکی از نمایندگان خوب فوتبال ایران در آسیا بودند و این موضوع نباید فراموش شود.او بیان کرد: وقتی فولاد با پنجره بسته و بدون این که برای حضور در آسیا تقویت شود، راهی چنین رقابت‌های مهمی می‌شود، توان تیم نیز همین است. ه نظرم فولاد به معنای واقعی در آسیا تیم بود و نمایش‌های این تیم نشان داد که زحمات بسیاری برای آماده‌سازی تیم کشیده شده بود.

فیلمباز

ارسال دیدگاه شما