تزریق واکسن کرونا به پیرترین فرد ایران

تزریق واکسن کرونا به پیرترین فرد ایران

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: روز شنبه واکسن کرونا به مردی که بر اساس شناسنامه و کارت ملی ۱۳۴ سال سن داشته و پیرترین فرد ایران و بنا بر بررسی‌ها احتمالاً پیرترین فرد جهان است، تزریق شد. عباسعلی درستی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واکسن کرونا در خانه بهداشت عمارت در شهرستان خداآفرین به این مرد که از ۲۰ سالگی در روستای شاه حیدر سکونت داشته و دارای سه فرزند پسر و چهار فرزند دختر است، انجام شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75156/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تزریق واکسن کرونا به پیرترین فرد ایران

تزریق واکسن کرونا به پیرترین فرد ایران

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: روز شنبه واکسن کرونا به مردی که بر اساس شناسنامه و کارت ملی ۱۳۴ سال سن داشته و پیرترین فرد ایران و بنا بر بررسی‌ها احتمالاً پیرترین فرد جهان است، تزریق شد. عباسعلی درستی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: واکسن کرونا در خانه بهداشت عمارت در شهرستان خداآفرین به این مرد که از ۲۰ سالگی در روستای شاه حیدر سکونت داشته و دارای سه فرزند پسر و چهار فرزند دختر است، انجام شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75156/

ارسال دیدگاه شما