در جلسه محاکمه حسن رعیت، سردسته یک شبکه فساد چه گذشت؟

اشاره: چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میر کاظمی معروف به حسن رعیت و ۲۱ متهم دیگر پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی به اتهام ایجاد شبکه فساد و پول شویی به وسیله افراد بی‌بضاعت و پرداخت رشوه‌های میلیاردی و ... برگزار شد که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدای جلسه دادگاه، متهم منصور معتقد خود را برادر همسر متهم ردیف اول یعنی حسن میر کاظمی مشهور به رعیت معرفی کرد و گفت: اتهامات را قبول ندارم. در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی، بنده کارمند یک مجموعه تولیدی بودم که کارمند‌های مختلفی داشته و من نیز یکی از آن‌ها بودم که چند سالی را به دلایل مختلفی در شرکت حضور نداشتم.
قاضی از متهم معتقد پرسید آیا تسهیلات ارزی که از بانک کشاورزی اخذ و به‌حساب شرکتی در آلمانی واریزشده بود چرا معادل ریالی آن به‌حساب شما آمد؟ که متهم مدعی شد: این پول قانونی به‌حساب من واریز شد و بنده یک ریال از این پول منتفع نبودم و باید از باقر شعار پرسید که چرا از من شماره حساب خواستند تا این پول را واریز کنند.قاضی از متهم معتقد خواست که درباره دریافت تسهیلات از بانک مسکن که به‌حساب بانکی بابک زنجانی منتقل‌شده بود و درباره مبلغ ٢٦ میلیارد تومانی که به‌حساب بانک پاسارگاد وی واریز شد توضیح خواست که متهم این رقم را معادل ۲۲ میلیارد دانست و گفت: این پول به‌حساب من آمد، اما همان روز برداشت شد.

پخش کلیپ مدیران بی‌بضاعت
نماینده دادستان برای رد ادعاهای متهم، کلیپ سه‌دقیقه‌ای را در جلسه علنی دادگاه به نمایش درآورد که در آن نحوه وجاهت بخشیدن به مدیران بی‌بضاعت به نمایش درآمده بود.
متهم معتقد در ادامه در پاسخ به پرسش قاضی پیرامون اتهام پول شویی، هرگونه ادعایی مبنی بر این اتهام را رد کرد و مدعی شد برخی ارقام و اعداد موجود در کیفرخواست اشتباه است وی ملکی که از سوی میر کاظمی به نامش زده‌شده بود را نیز این‌گونه توجیه کرد که باقر شعار به میر کاظمی بدهی داشت و این ملک را از باب بدهی به نام وی زد و میر کاظمی نیز صلاح دانست آن را به نام من کند که در این زمینه هم گمان نکنم پول شویی انجام‌گرفته باشد.

بدهکاری میلیاردی متهمان
عباس خاک بازان، وکیل متهمان میر کاظمی و معتقد در جایگاه قرار گرفت و گفت: من تمام پرونده را مطالعه کردم، اما حتی یک برگ از کارشناسی رسمی منطبق با شرایط قانونی در این پرونده را پیدا نکردم؛ نماینده بانک صادرات در پاسخ به این ادعا گفت: که کارشناسی‌های زیادی صورت گرفته و تمام اسناد آن در پرونده موجود است. وکیل متهم میر کاظمی در ادامه موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد که با واکنش نماینده بانک صادرات مواجه شد چراکه وی معتقد بود میر کاظمی تنها ۱۳۰ میلیون دلار به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، ۴۰ میلیون دلار عنوان می‌شود.

شبکه و سردسته فساد
وکیل متهم میر کاظمی در ادامه عنوان اتهامی سردستگی به موکلین خود را رد کرد که با واکنش نماینده دادستان روبرو شد؛ جعفر زاده خطاب به وکلای دو متهم ردیف اول و دوم گفت: موکلان شما شبکه و سردسته فساد و ذی‌نفع واحد بودند.

رشوه‌های میلیاردی
موضوع پرداخت رشوه به دارابی نیا مدیر اسبق یکی از بانک‌های خصوصی و ارائه یک واحد آپارتمان از دیگر موارد مطروحه از سوی وکیل متهمان میر کاظمی و معتقد بود که برای توجیه آن، به بیان یکسری مواد قانونی بسنده کرد تا از این طریق بتواند موکل خود را در زمینه این اتهام تبرئه کند.وی مدعی شد که میر کاظمی فرد دست به خیری است و در وادی رفاقت این ملک را به دارابی نیا داده است و با هیچ ملاک قانونی نمی‌توان اتهام پرداخت رشوه به میر کاظمی منتسب دانست.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

در جلسه محاکمه حسن رعیت، سردسته یک شبکه فساد چه گذشت؟

اشاره: چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حسن میر کاظمی معروف به حسن رعیت و ۲۱ متهم دیگر پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی بابایی به اتهام ایجاد شبکه فساد و پول شویی به وسیله افراد بی‌بضاعت و پرداخت رشوه‌های میلیاردی و ... برگزار شد که گزیده آن را در ادامه می‌خوانید.

در ابتدای جلسه دادگاه، متهم منصور معتقد خود را برادر همسر متهم ردیف اول یعنی حسن میر کاظمی مشهور به رعیت معرفی کرد و گفت: اتهامات را قبول ندارم. در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی، بنده کارمند یک مجموعه تولیدی بودم که کارمند‌های مختلفی داشته و من نیز یکی از آن‌ها بودم که چند سالی را به دلایل مختلفی در شرکت حضور نداشتم.
قاضی از متهم معتقد پرسید آیا تسهیلات ارزی که از بانک کشاورزی اخذ و به‌حساب شرکتی در آلمانی واریزشده بود چرا معادل ریالی آن به‌حساب شما آمد؟ که متهم مدعی شد: این پول قانونی به‌حساب من واریز شد و بنده یک ریال از این پول منتفع نبودم و باید از باقر شعار پرسید که چرا از من شماره حساب خواستند تا این پول را واریز کنند.قاضی از متهم معتقد خواست که درباره دریافت تسهیلات از بانک مسکن که به‌حساب بانکی بابک زنجانی منتقل‌شده بود و درباره مبلغ ٢٦ میلیارد تومانی که به‌حساب بانک پاسارگاد وی واریز شد توضیح خواست که متهم این رقم را معادل ۲۲ میلیارد دانست و گفت: این پول به‌حساب من آمد، اما همان روز برداشت شد.

پخش کلیپ مدیران بی‌بضاعت
نماینده دادستان برای رد ادعاهای متهم، کلیپ سه‌دقیقه‌ای را در جلسه علنی دادگاه به نمایش درآورد که در آن نحوه وجاهت بخشیدن به مدیران بی‌بضاعت به نمایش درآمده بود.
متهم معتقد در ادامه در پاسخ به پرسش قاضی پیرامون اتهام پول شویی، هرگونه ادعایی مبنی بر این اتهام را رد کرد و مدعی شد برخی ارقام و اعداد موجود در کیفرخواست اشتباه است وی ملکی که از سوی میر کاظمی به نامش زده‌شده بود را نیز این‌گونه توجیه کرد که باقر شعار به میر کاظمی بدهی داشت و این ملک را از باب بدهی به نام وی زد و میر کاظمی نیز صلاح دانست آن را به نام من کند که در این زمینه هم گمان نکنم پول شویی انجام‌گرفته باشد.

بدهکاری میلیاردی متهمان
عباس خاک بازان، وکیل متهمان میر کاظمی و معتقد در جایگاه قرار گرفت و گفت: من تمام پرونده را مطالعه کردم، اما حتی یک برگ از کارشناسی رسمی منطبق با شرایط قانونی در این پرونده را پیدا نکردم؛ نماینده بانک صادرات در پاسخ به این ادعا گفت: که کارشناسی‌های زیادی صورت گرفته و تمام اسناد آن در پرونده موجود است. وکیل متهم میر کاظمی در ادامه موکل خود را صرفاً بدهکار دانست نه اخلالگر و سرجمع این بدهی‌ها را ۴۰ میلیون دلار اعلام کرد که با واکنش نماینده بانک صادرات مواجه شد چراکه وی معتقد بود میر کاظمی تنها ۱۳۰ میلیون دلار به بانک صادرات بدهکار است حال چگونه مبلغ کل بدهی وی، ۴۰ میلیون دلار عنوان می‌شود.

شبکه و سردسته فساد
وکیل متهم میر کاظمی در ادامه عنوان اتهامی سردستگی به موکلین خود را رد کرد که با واکنش نماینده دادستان روبرو شد؛ جعفر زاده خطاب به وکلای دو متهم ردیف اول و دوم گفت: موکلان شما شبکه و سردسته فساد و ذی‌نفع واحد بودند.

رشوه‌های میلیاردی
موضوع پرداخت رشوه به دارابی نیا مدیر اسبق یکی از بانک‌های خصوصی و ارائه یک واحد آپارتمان از دیگر موارد مطروحه از سوی وکیل متهمان میر کاظمی و معتقد بود که برای توجیه آن، به بیان یکسری مواد قانونی بسنده کرد تا از این طریق بتواند موکل خود را در زمینه این اتهام تبرئه کند.وی مدعی شد که میر کاظمی فرد دست به خیری است و در وادی رفاقت این ملک را به دارابی نیا داده است و با هیچ ملاک قانونی نمی‌توان اتهام پرداخت رشوه به میر کاظمی منتسب دانست.

ارسال دیدگاه شما