احمد مسجدجامعی: سینما بزرگ‌تر از سیاست است

احمد مسجدجامعی: سینما بزرگ‌تر از سیاست است

احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران درباره تصویب تخصیص مکانی ثابت برای کاخ جشنواره فیلم فجر و دیگر جشنواره‌های سینمایی توسط شورای شهر و شهرداری به ایلنا گفت: اختصاص دادن یک مکان ثابت به‌عنوان کاخ جشنواره‌های سینمایی نیاز به مصوبه ندارد؛ مدت زیادی است در جشنواره‌ها این موضوع مطرح است، ولی فکر می‌کنم باید به فکر دوره بعد بود‌. از زمانی که من وزیر ارشاد بودم شهرداری به دنبال کاخ جشنواره بوده، ولی تابه‌حال قدمی برداشته نشده است. وی در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد انتخابات و در پاسخ به این پرسش که در دولت جدید چه اتفاقی برای سینما و عرصه هنر می‌افتد، گفت: سینما حسابش را از سیاست جدا کرده و هرکسی در حوزه سیاست مخالف سینما هم بوده نتوانسته در برابر جریان سینما بایستد. شاید مهم‌ترین درگیری سینما با سیاست زمانی بود که تصمیم گرفتند خانه سینما را تعطیل کنند، اما خانه خودشان تعطیل شد و خانه سینما استمرار پیدا کرد. سینما بزرگ‌تر از سیاست است و ازاین‌جهت راه خودش را پیدا می‌کند و هرکسی با هر سیاستی بیاید ناچار به حمایت از سینما است. سینمای ایران جهانی است، فرهنگ و هنر ایران جهانی است و این فضای فرهنگی و هنری که به ابزارهای جدید هم دسترسی پیداکرده و در عرصه‌های جهانی هم شناخته‌شده، خودش راه خودش را پیدا می‌کند و سیاستمدارها مجبورند خودشان را با این جریان هماهنگ کنند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75763/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

احمد مسجدجامعی: سینما بزرگ‌تر از سیاست است

احمد مسجدجامعی: سینما بزرگ‌تر از سیاست است

احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران درباره تصویب تخصیص مکانی ثابت برای کاخ جشنواره فیلم فجر و دیگر جشنواره‌های سینمایی توسط شورای شهر و شهرداری به ایلنا گفت: اختصاص دادن یک مکان ثابت به‌عنوان کاخ جشنواره‌های سینمایی نیاز به مصوبه ندارد؛ مدت زیادی است در جشنواره‌ها این موضوع مطرح است، ولی فکر می‌کنم باید به فکر دوره بعد بود‌. از زمانی که من وزیر ارشاد بودم شهرداری به دنبال کاخ جشنواره بوده، ولی تابه‌حال قدمی برداشته نشده است. وی در گفت‌وگو با ایلنا، در مورد انتخابات و در پاسخ به این پرسش که در دولت جدید چه اتفاقی برای سینما و عرصه هنر می‌افتد، گفت: سینما حسابش را از سیاست جدا کرده و هرکسی در حوزه سیاست مخالف سینما هم بوده نتوانسته در برابر جریان سینما بایستد. شاید مهم‌ترین درگیری سینما با سیاست زمانی بود که تصمیم گرفتند خانه سینما را تعطیل کنند، اما خانه خودشان تعطیل شد و خانه سینما استمرار پیدا کرد. سینما بزرگ‌تر از سیاست است و ازاین‌جهت راه خودش را پیدا می‌کند و هرکسی با هر سیاستی بیاید ناچار به حمایت از سینما است. سینمای ایران جهانی است، فرهنگ و هنر ایران جهانی است و این فضای فرهنگی و هنری که به ابزارهای جدید هم دسترسی پیداکرده و در عرصه‌های جهانی هم شناخته‌شده، خودش راه خودش را پیدا می‌کند و سیاستمدارها مجبورند خودشان را با این جریان هماهنگ کنند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/75763/

ارسال دیدگاه شما